MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

NACE Faaliyet Kodları ve Mesleklerin Gruplandırılması


Odamıza yeni üye kaydı yapılırken, Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre meslek grubu belirlenir. Meslek grubu belirlenmesinde üyenin Ticaret Sicil Müdürlüğüne beyan ettiği ve fiilen yapacağı iştigal konusu esas alınır. Esas iştigal konusuna göre yönetmelik ekindeki rehbere göre faaliyet kodu tespit edilerek ilgili meslek grubuna kaydı yapılır. Faaliyet kodu, Avrupa Birliğinde ekonomik faaliyetlerin istatistiksel olarak sınıflandırılmasını sağlayan 6’lı NACE kodları temel alınarak belirlenmektedir. Üyenin kaydının yapıldığı meslek grubu ve faaliyet kodu yazılı olarak tebliğ edilir. Üye tebliğ edilen faaliyet koduna tebellüğ tarihinden itibaren on gün içinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yazılı itiraz edebilir. Süresinde itiraz edilmemesi ve itiraz üzerine Birlik tarafından verilen karar kesindir.

  • Üyenin Meslek Grubunu belirlemek üzere birden fazla faaliyet kodu verilemez. Belirlenen faaliyet kodu üyenin ticari hayatında iştigal ettiği diğer faaliyetleri sınırlayan bir kod değildir.

Birden fazla faaliyetle iştigal eden Oda üyelerinin meslek grubunu belirleyecek esas faaliyet kodu; bir önceki yılın en fazla brüt satış/gayrisafi hâsılatı elde edilen faaliyetine göre belirlenir. Sözkonusu bilgi, üyenin veya yetkili muhasebecileri/mali müşavirleri tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’na verecekleri “Mükellef Bilgileri Bildirim Formu” aracılığı ile temin edilmekte ve TOBB tarafından Odamıza bildirilmektedir.

  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamız için Meslek Grupları belirlemiş ve Meslek Gruplarının hangi faaliyet kodlarından (NACE) oluştuğunu tespit etmiştir.

 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER