MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Kalite Politikamız


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Kalite El Kitabında, Odanın Kalite Politikası aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

Kalite Politikamız:

 • Bölgesel ve ulusal kalkınmayı destekleyecek, müşteri beklentilerini karşılayacak hizmet sunmak.

 

MTSO MALİ KAYNAKLAR POLİTİKAMIZ

 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 5174 sayılı Yasanın vermiş olduğu yetki ve sorumluluk kapsamında Stratejik palan ve çalışma programıyla doğrultusunda elde ettiği gelir ve kaynaklarını üyelerinin faaliyetlerini kolaylaştırmak, kentin ve ülkenin gelişimine katkı sunmak yönünde kullanacaktır.

   Mali yapısını;

 • Denk bütçe ilkesi ve mali disipline uygun yürütür,
 • Gelirlerde sürekliliği sağlayacak şekilde kayıt, aidat ve hizmet ücret tarifesi oluşturur, web sayfasında yayımlar ve gelirlerin sürekli ve etkin toplanmasını sağlar,
 • Harcamaları plan ve programlara göre etkin ve verimli olarak belgelere dayandırarak yapar,
 • Sosyal Sorumluluk, Mali Risk Yönetimi, Dönemsellik, Tasarruf ve İhtiyatlılık gibi temel muhasebe ilke ve kurallarına uygun oluşturur.

 

MTSO İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 

 • MTSO;  “İnsana yapılan yatırım, kuruma katkısı en yüksek yatırımdır” bilinci ile objektif ve başarı odaklı bir performans sistemi kullanarak, çalışanlarına nitelikli eğitim ve gelişim fırsatları sunar.

 

MTSO BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

Odamız; vermiş olduğu hizmetlerin kapsamını oluşturan,  network ve altyapı, iletişim, yazılım, bilgi teknolojileri destek hizmetleri ve ilgili tüm iş süreçleri ve insan kaynakları, muhasebe ve finans süreçleri gibi destekleyici süreçlerinde bilginin güvenliğini sağlanması ve sürdürülmesine ilke edinir.

 Bilgi Güvenliği temel hedeflerimiz;

 • Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,
 • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek,
 • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek,
 • Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasını sağlamak,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlamak,
 • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdinde itibarımızın korunmasını sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

 

MTSO, HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ

 

Sanayi ve ticarette yaşanan gelişmelerin paydaşlarına en hızlı ve doğru şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla en son bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını kullanarak güncel verilerin paylaşımını sağlamak,

 • Üyelerin sanayi ve ticarette global aktörler arasında yer almasına imkan tanıyacak bilgileri paylaşmak,
 • Üyelerimize yeni pazarlar göstermek,
 • MTSO Yönetimi, Meclis Üyeleri, Komite Üyeleri ve Oda üyeleri arasında doğru ve hızlı iletişimi sağlamak,
 • Oda çalışmalarını doğru, tarafsız ve en hızlı şekilde kamuoyuna duyurmak,
 • Oda ile basın yayın kuruluşları arasındaki iletişimi sağlamak,

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın temel haberleşme politikasıdır.

 

MTSO, HABERLEŞME VE İLETİŞİM STRATEJİSİ 

 • Odamız tarafından hazırlanan projeler, etkinlikler, sanatsal faaliyetler, eğitimler ve pek çok farklı çalışmayı açık, şeffaf ve anlaşılabilir bir yaklaşımla düzenli olarak kamuoyuna ve üyelerimize duyurmak,
 • Turizm, tarım, lojistik ve sanayi kenti olan Mersin’de bu sektörleri ilgilendiren gelişmeleri, bu alanda düzenlenen eğitim çalışmaları ya da MTSO tarafından hazırlanan projeleri sektör temsilcilerine ve kamuoyuna duyurmak,
 • Turizm kenti Mersin’in tarihi ve turistik mekanları, kültürü ve sosyal yönünü yurtiçi ve kent içinde tanıtarak ekonomiye dönüşümünü sağlamak,
 • Bölgemizde teknoloji ve inovasyonu kullanarak başarılı olan sanayi ve ticaret kuruluşlarının başarı hikayelerini diğer üyeler ve kamuoyuna duyurarak girişimciliği ve teknoloji kullanımını özendirmek,
 • Çeşitli ekonomik odakların başkan ve yöneticilerinin bölgede yürüttüğü faaliyetleri üyelerimize duyurarak bölgedeki gelişmelerden ve alabilecekleri hizmetlerden haberdar etmek,
 • Bölgemiz sanayici ve tüccarının yurtdışında yeni pazarlara açılmaları adına yeni pazarlar hakkında bilgi vermek,
 • Meslek Komitelerimizi sektörel gelişmelerden haberdar etmek
 • Meslek Komitelerimizin çalışmalarını, projelerini, etkinliklerini kamuoyuna duyurmak

Odamızın haberleşme ve iletişim stratejileri arasında yer almaktadır.

 

MTSO HABERLEŞME YÖNTEMLERİ

 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Haberleşme ve İletişim Planı ve Stratejisi doğrultusunda başta üyeleri olmak üzere hedef kitlesine ulaşırken

 • Web sayfası,
 • Sosyal Medya
 • 15 günlük haber gazetesi
 • Tüm yazılı, elektronik ve görsel basın kuruluşları ile ajanslara gönderilen basın açıklamaları,
 • SMS
 • Elektronik posta,
 • Telefon ve faks kullanmaktadır. 

 

 • 15 günde bir yayınlanan MTSO Haber Gazetesi’ni yayına çıktığı Pazar günleri Hürriyet, Milliyet ve Sabah gibi Türkiye’nin en yoğun tirajlı üç gazetesi ile insert olarak dağıtıp evlere girerek kamuoyunun bilgilenmesi sağlanmaktadır.
 • Gazetemiz Mersin çarşı esnafına ve işyerlerine kurye aracılığıyla dağıtılarak Oda çalışmaları hakkında haberdar edilmektedir.
 • Gazetemiz kurye aracılığıyla Serbest Bölge, Liman, Organize Sanayi Bölgesi gibi kentin ekonomi odaklarına dağıtılarak çalışmalar hakkında haberdar edilmektedir.
 • Gazetemiz ayrıca posta yoluyla şehir dışındaki bakanlıklar, diğer Oda ve Borsalara, ekonomik kurum ve kuruluşlara, ekonomi yazarlarına ulaştırılarak kentimizdeki ekonomik gelişmeler, Oda çalışmaları hakkında haberdar edilmektedir.

 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER