MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda İdari Para Cezası Uygulanacak Ve Kabahat Olarak Tanımlanan Fiiller

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda İdari Para Cezası Uygulanacak Ve Kabahat Olarak Tanımlanan Fiiller


6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK VE KABAHAT OLARAK TANIMLANAN FİİLLER

 

Türk Ticaret Kanunu’nun muhtelif maddelerinde sözü edilen idari para cezaları her yıl değişmektedir. Bu idari para cezaları 562. Maddenin 13. Maddesine istinaden mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilir.

SIRA

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER VE KANUN MADDELERİ

 

İDARİ PARA CEZASI TUTARI

(2018 yılı)

1

Tescil ve kayıt için Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması (Md:38/1)

3.092 TL

2

Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret unvanıyla yapmaması ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamaması (Md:39/1,51/2)

3.092 TL

3

Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmaması (Md:39/2,51/2)

3.092 TL

4

Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının, işletmenin merkezinin,ticaret sicili numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresinin gösterilmemesi,internet sitesi yükümlülüğü olan sermaye şirketlerince bu bilgilerin internet sitesine konulmaması (Md:39/2,51/2)

3.092 TL

5

İnternet sitesi kurma yükümlülüğü olan anonim şirketlerin;yönetim kurulu başkanı ve üyelerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının,limited şirketlerin;müdürlerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını,sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin de yöneticilerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının,internet sitelerinde yayımlamamaları  (Md:39/2,51/2)

3.092 TL

6

Tacirin , ticari işletmesinin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde,ticari işletmesini ve seçtiği ticaret ünvanının tescil ve ilan ettirmemesi. (Md:40/1,51/2)

3.092 TL

7

Tacirin kullanacağı ticaret ünvanının ve bunun altına atacağı imzayı, notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne vermemesi,tacir tüzel kişi ise,unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarının notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilmesi (Md:40/2,51/2)

3.092 TL

8

Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret ünvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri,şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri. (Md:40/3,51/2)

3.092 TL

9

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret ünvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri,yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atamamaları. (Md:40/4,51/2)

3.092 TL

10

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanındaki adının ve soyadının kısaltılarak yazılması. (Md:41/4,51/2)

3.092 TL

11

Kollektif şirketin ticaret ünvanında,bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketin türünü gösterecek bir ibareye yer verilmemesi. (Md:42/1,51/2)

3.092 TL

12

Adi  ve  sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret ünvanlarında,komandite ortaklardan en az birinin adının ve soyadının,şirketin ve türünün gösterilmemesi,bu şirketlerin ticaret ünvanlarında komaditer ortakların adları ve soyadlarına yer verilmesi. (Md:42/2,51/2)

3.092 TL

13

Anonim,limited ve kooperatif şirketlerin,ticaret ünvanlarında işletme konusunun gösterilmemesi,ticaret ünvanlarında  ‘anonim şirket’, ‘limited şirket’ ve ‘kooperatif’ kelimelerinin bulunmaması,bu şirketlerin ticaret ünvanında,gerçek bir kişinin adı ve soyadı yer aldığı taktirde,şirket türünü gösteren ibarelerin,baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılması (Md:43/1,51/2)

3.092 TL

14

Ticari işletmeye sahip olan dernek,vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret ünvanlarında adlarının bulunmaması,donatma iştirakinin ticaret ünvanında,ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadının veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adının yer almaması,ticaret ünvanındaki soyadların ve geminin adının kısaltılması,ticaret ünvanında donatma iştirakinin belirtilmemesi. (Md:44,51/2)

3.092 TL

15

Bir ticaret ünvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir ünvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde,ek yapılmaması (Md:45/1,51/2)

3.092 TL

16

Her şubenin,kendi merkezinin ticaret ünvanına,şube olduğunu belirterek kullanmaması (Md:48,51/2)

3.092 TL

17

Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret ünvanında,merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmemesi (Md:48,51/2)

3.092 TL

18

İşletme adının tescil ve ilan ettirilmemesi (Md:53,51/2)

3.092 TL

19

Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara,makul bir süre içinde yapacakları imcelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulması (Md:64/1,562/1-a)

6.190 TL

20

İşletme faaliyetlerinin oluşumunun ve gelişmesinin defterlerden izlenememesi (Md:64/1,562/1-a)

6.190 TL

21

Tacirin ,işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamaması (Md:64/2,562/1-b)

6.190 TL

22

Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının yaptırılmaması.(Md:64/3,562/1-c)

6.190 TL

23

Defterlerin Türkçe tutulmaması (Md:65/1,562/1-d)

6.190 TL

24

Defterlerde kısaltmaların,harflerin,rakamların ve sembollerin kullanılması halinde bunların anlamlarının açıkça belirtilmemesi (Md:65/1,562/1-d)

6.190 TL

25

Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz, doğru,zamanında ve düzenli olarak yapılmaması. (Md:65/2,562/1-d)

6.190 TL

26

Defterlere yapılan bir kaydın,önceki içeriği bilinmeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi (Md:65/3,562/1-d)

6.190 TL

27

Defterlerde kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmelerin yapılması (Md:65/3,562/1-d)

6.190 TL

28

Defterlerin ve diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bu bilgilerin her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmemiş olması (Md:65/4,562/1-d)

6.190 TL

29

Hileli envanter çıkarılması (Md:66,562/1-e)

6.190 TL

30

Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz edilmemesi (Md:86, 562/1-f)

6.190 TL

31

Finansal tabloların,Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına göre düzenlenmemesi (Md:88,562/1-f)

6.190 TL

 

 

 

 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER