MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

MTSO Zaman Tüneli 09.07.2019 tarihinde yayınlandı


1843

-
-

"Mersin" isminin ilk kez bir yer ismi olarak görülmesi.

19.yüzyıla gelindiğinde, yüzyılın ilk yarısına dair kaynaklarda "Mersin" adının bir iskele olarak geçtiği görlmektedir. İskeleden bağımsız olarak "Mersin" adına, 1843 senesinde rastlanmaktadır. Bu dönemdeki kaynaklardan, idari bir yerleşim birimi için olmasa da, bir "mahal" yani bir yer veya mevkii için "Mersin" adının kullanıldığı anlaşılmaktadır.

 

1862

Ocak
4

Mersin Ticaret Mahkemesi kuruldu.

Mersin'deki ticari hayatın gelişmesinin bir sonucu olarak 4 Ocak 1862 tarihinde, padişahın izniyle bir ticaret mahkemesi kurulmuştur. Bu tarihte aynı zamanda Tarsus'ta da bir ticaret mahkemesi kurulmuştur.

 

1884

Ocak
19

Mersin-Adana demiryolu hattı temeli atıldı.

Amerikan İç Savaşı'yla birlikte artan pamuk üretimi ve kentin ticari gelişimi için 19 Ocak 1884 tarihinde temel atma töreni yapılmış ve Mart 1885'ten itibaren demiryolunun döşenmesine başlanmıştır.

 

1886

Ağustos
1

Mersin-Adana demiyolu hattı hizmete girdi.

Toplam 67 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattının, Tarsus'a kadar olan kısmının resmi açılışı 4 Mayıs 1886'da, Adana'ya kadar olan tamamının resmi açılışı ise 1 Ağustos 1886'da gerçekleştirilmiştir.

Mersin İstasyon Binası

 

1886

Aralık
18

Mersin Ticaret Meclisi" adıyla (6 Kanunievvel 1302) tarihinde kurulmuştur.

İlk seçimde Hasib Bey başkanlığa, Hacı Ali Saydavi, Abdullah Merzuk, Haralambos Şatır ve Salyanzade İbrahim Bey yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. 1886'daki kuruluşunda ilk başkanın Hasib Bey olduğu bilinmektedir.

 

1926

 

Oda'ya kayıtlı üye sayısı 243

1926 yılında Oda'ya kayıtlı üye sayısı 243'tür. Bunun 184 adedi ferdi, 65 adedi şirkettir. Kayda göre, 112 Türk, 22 yabancı uyrukludur. 134 adedinin tabiyeti belli değildir. Tabiyeti belli olmayan bu 134 firmanın büyük kısmının yabancı firmalar olduğunu kabul etmek doğru olur.

 

1927

Oda'ya kayıtlı üye sayısı 363

1927 yılında Ticaret Odası'na kayıtlı 13'ü fevkalade, 33'ü birinci, 53'ü ikinci, 80'i üçüncü, 184'ü dördüncü sınıf olmak üzere toplam 363 ticarethane bulunmaktadır. Bu ticarethanelerden 14'ü anonim, 80'i kolektif, 3'ü komadit şirket halindedir.

 

1927 yılında Mer'i Nizamnameye göre Odanın yapısı ve komisyonları şöyledir.

 • Oda Heyeti:
  • Reis:      Sait Arif Bey,
  • 2.reis:   Ergirzade Hüseyin Avni Bey,
  • Üyeler: Azim Şirketi Müdürü Fuat Bey,
                 Saadettin Abdulgani,
                 Taşçızade HüseyinBey,
                 Harputluzade Ahmet Tevfik Bey,
                 Vasıfzade Şevket Bey,
 • İdari Teşkilat
  - Baş Katip: Hasan Turgut Bey,
  - Muhasebeci: Niyazi Bey,
  - Muamelat Memuru: Hasan Lütfi Bey,
  - İstatistik Memuru: Kazım Bey,
  - Vezne Memuru: Sabri Bey

 

1951

Oda'ya kayıtlı üye sayısı 765

Cumhuriyetten sonra, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası adını alan Oda'nın üye sayısı her yıl artmıştır. 1951 yılında 765, 1970 yılında 1.800, 1981 yılında 4.500 ve kuruluşunun 100. yılı olan 1986 yılında 5.886 olan üye sayısı 1990'da 7.000, 2000 yılında 14.759, 2003 yılı sonunda 16.115'tir.

 

1982

MTSO'nun kiracılık yılları

Binanın çok eski ve yetersizliği nedeniyle aynı yerin karşısındaki Sosyal Sigortalar işhanının üst katında kiracı olarak 1982'den, 1990 yılına kadar kalmıştır.

 

1986

Ekim
15

Modern MTSO Binasının temelleri atıldı

Kuruluşunun 100. yılı olan 1986'da eski bina yıkılarak, 15 Ekim 1986 günü törenle yeni binanın temeli atılmıştır.

 

saasasa


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER