MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Oda Birimleri


Mesaj Gönder

Hukuk Müşavirliği

Telefon : 0 (324) 238 95 00 Dahili: 277
Faks : 0 (324) 231 96 97
E-posta : [email protected]

-

 
 •  

Oda’yı ilgilendiren konularda hukuki araştırma yapar ve görüş oluşturur. Oda’nın yargıyı ilgilendiren işlerini, davalarını ve Oda’yı ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip eder. Oda’nın diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı sözleşmeleri hazırlar. Üyelerimizin yurtiçi ve yurtdışı ticari anlaşmazlıklarına genel yargıya gitmeden Oda bünyesinde alternatif olarak hızlı, güvenilir ve ekonomik çözüm sağlar. Tahkim hizmeti ve arabuluculuk çalışmalarını yürütür. Sınai Mülkiyet Hakları konusunda danışmanlık hizmeti verir.


Kalite ve Akreditasyon

Telefon : 0 (324) 238 95 00 Dahili: 292
Faks : 0 (324) 231 96 97
E-posta [email protected]

-

 
 •  

Oda tarafından verilen hizmetlerin standardının yükseltilmesi için sürekli iyileştirme ve geliştirme programı çalışmaları yürütür. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz için öneri ve beklentilerinizi aşağıdaki iletişim bilgilerine iletebilirsiniz.


Ticaret Sicil Müdürlüğü

Telefon : 0 (324) 238 95 00 Dahili: 240/241/243/245/246/247/248/214/267
Faks : 0 (324) 231 96 97
E-posta [email protected]

-

 
 •  

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, diğer kanunlar ve ilgili mevzuatlar gereğince Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce yapılması öngörülen iş ve hizmetleri yapmakla görevlidir. Bu kapsamda Mersin’de faaliyet gösteren şirketlerin ve şahıs firmalarının tüm ticaret sicili işlemlerini Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında yürütmekte ve ilgililerce istenilen belgeleri tanzim ve tasdik etmektir.

   
 

İLGİLİ DOKÜMANLAR ve HİZMETLER


Mali İşler ve Satın Alma Müdürlüğü

Telefon : 0 (324) 238 95 00 Dahili: 289
Faks : 0 (324) 231 96 97
E-posta [email protected] ; [email protected]

-

 
 •  

Muhasebe-Finans Birimi

Oda bütçesi hazırlık çalışmalarının yapılmasını, Oda gelirlerinin tahakkuk ettirilip tahsil edilmesinin sağlanmasını, harcamaların bütçeye ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılmasını temin eder.

AİDAT ve BORÇ ÖDEME

 

Satın Alma

Odanın ihtiyaçları doğrultusunda satın alma işlemlerini yürütür.


İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürlüğü

Telefon : 0 (324) 238 95 00 Dahili: 231/265
Faks : 0 (324) 231 96 97
E-posta [email protected] ; [email protected]
:

-

 
 •  

TOBB Personel Yönetmeliği ile 4857 Sayılı İş Kanunu’nun hükümleri uyarınca Oda personelinin özlük, sicil ve diğer insan kaynakları uygulamalarını yürüten birimdir.

MTSO bünyesinde bulunan kütüphaneye (Ticari Dokümantasyon Merkezi) yayın kaydı yapar ve kütüphaneden faydalanmak isteyenlere yardımcı olur. Oda’nın toplantı salonlarında gerçekleştirilecek organizasyonların taleplerini alır ve teknik destek sağlar. Oda’nın temizliği, güvenliği, her türlü araç-gerecin tamir, bakım ve onarım işlerinin takibini sağlar.

Oda’nın evrak kayıt ve dağıtım faaliyetlerini yürütür.


Sanayi Hizmetleri

Telefon : 0 (324) 238 95 00 Dahili:274/275/283
Faks : 0 (324) 231 96 97
E-posta [email protected]

-

 
 •  

Sanayi Müdürlüğü’nün asli görevi; ilgili mevzuat, tebliğ ve yönetmelikler çerçevesinde, Oda’mıza kayıtlı olan sanayi kuruluşu niteliğindeki işyerlerinin kapasite raporlarının düzenlenmesidir. Bunun yanında talep edilen ekspertiz işlemleri raporlarını, “Yerli Malı, Türk Malı Belgesi”ni hazırlar. “Fiili Tüketim Belgesi”ni tanzim eder. “İş Makineleri Tescil” işlemlerini onaylar. “Gümrüklü Antrepo İhtiyaç Raporu” hazırlar.

 

İLGİLİ DOKÜMANLAR ve HİZMETLER

 


Dış Ticaret Hizmetleri

Telefon : 0 (324) 238 95 00 Dahili:205/272/273/279/284
Faks : 0 (324) 231 96 97
E-posta [email protected]

-

 
 •  

Dış ticaret yapan firmalara hizmet verir,

 

İLGİLİ DOKÜMANLAR ve HİZMETLER


Lojistik Hizmetleri

Telefon : 0 (324) 238 95 00 Dahili:266/271/276/278/213/244/252
Faks : 0 (324) 231 96 97
E-posta [email protected][email protected]

-

 
 •  

Uluslararası taşımacılık mevzuatının gerektirdiği belge hizmetlerini karşılar. Ayrıca, K Belgesi işlemlerini yürütür.

İLGİLİ DOKÜMANLAR ve HİZMETLER

 


Meslek Komiteleri

Telefon : 0 (324) 238 95 00 Dahili: 204/287
Faks : 0 (324) 231 96 97
E-posta [email protected]

-

 
 •  

Meslek Komitelerinin aylık toplantı çalışmaları ile ilgili düzenlemeleri yapar ve sekretarya hizmetini yürütür. İç ticaret konusunda çıkarılmış ve çıkarılacak olan kanun, yönetmelik, sirküler ve kararları takip eder, inceler ve görüş bildirir. Üyelere yüklediği mükellefiyetler konusunda bilgi verir, sınaî nitelikte olmayan fire ve zayiat nispetlerinin tespiti işlemlerini yapar. Mücbir Sebep Belgesi verilmesi ile ilgili işlemleri, faturaların rayiç fiyat tasdikini yapar. Talep edilen konularda ekspertiz hizmeti sunar, ihale işleri ve diğer iş tekliflerini meslek mensuplarına duyurur


Üye Hizmetleri

Telefon : 0 (324) 238 95 00 Dahili: 242/298
Faks : 0 (324) 231 96 97
E-posta [email protected]

:

-

 
 •  

Üye hizmetleri Servisi; Oda üyelerinin Oda sicil kayıt işlemlerini, üyelik durumunun takibini, meslek grubu değişikliğini, kamu kurumlarına bilgi verilmesini ve Oda sicil terkin işlemlerini yürütür ve vize referans yazılarını verir. Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi işlemlerini takip eder.

 

İLGİLİ DOKÜMANLAR ve HİZMETLER

SİGORTA ACENTELERİ İŞLEMLERİ

 


Projeler Müdürlüğü

Telefon : 0 (324) 238 95 00 Dahili: 293/210/362/363
Faks : 0 (324) 231 96 97
E-posta [email protected] ; [email protected] ; [email protected]

-

 
 •  

KOBİ desteklerini takip eder. Finansman kaynaklarını araştırarak gerekli bilgilendirmeleri yapar. Dünya pazarlarından gerekli payı alabilmek amacıyla hedef ülke ve pazarları araştırır. Çeşitli kaynaklardan Oda’mıza ulaşan mal taleplerini elektronik ortamda üyelere ulaştırır. Güncel ve yararlı bilgileri e-bülten olarak hazırlayarak KOBİ’lere ulaştırır. Ekonomi Bakanlığı’nın “İhracata Yönelik Devlet Destekleri” ve “Ülke Masaları” faaliyetleri ile ilgili üyelerimizi bilgilendirir.

 

Yıllık eğitim, seminer, konferans programını belirleyerek organizasyonları yürütür. Hizmet çeşitliliğinin geliştirilmesine yönelik yenilikleri takip eder. Mersin'e yatırım amacıyla gelen işadamı ve yabancı heyetlere kent ekonomisinin tanıtılmasını sağlar. Odamız çatısı altında düzenlenen iş heyetleri ve fuar katılımlarını organize eder.

 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi; Çukurova Bölgesi’nde bulunan ve uluslararası ticaret yapmak veya ticaretini geliştirmek isteyen firmaların talep ettikleri “Yeni Nesil Ticari Bilgi”yi üretmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Merkezde; www.tibim.org online uygulama modülü üzerinden; GTİP, SIC ve Kota Sorgulama, Hedef Pazar Analizi, Hedef Müşteri Analizi, Nokta Atışı İhracat, Ulusal ve Uluslararası İhale Başvuru Dosyalarına Erişim, Ucuz ve Sürdürülebilir İthalat ve Eğitim hizmetleri verilmektedir.

Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi - Web Sitesi


Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Telefon : 0 (324) 238 95 00 Dahili: 281/288
Faks : 0 (324) 231 96 97
E-posta [email protected]

-

 
 •  

Oda’nın bilişim sistemleri alt yapısının kurulması, işletilmesi, geliştirilmesi ve güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Oda bilgilerini yedekler, etkin ve güvenli bilgisayar sistemleri kurar. Oda ihtiyacı bilgisayar sarf malzemeleri tamiri ve temini hizmetlerini gerçekleştirir. Oda’mızın web sitesi, haber, duyuru, makale ve dosya paylaşım işlemleri ile bilgilendirme hizmetlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesini ve sitenin aksamadan çalışmasını sağlar.

 

---

Ekonomik Araştırmalar

Telefon : 0 (324) 238 95 00 Dahili: 251/253
Faks : 0 (324) 231 96 97
E-posta [email protected]

-

 
 •  

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü, kentin sosyal ve ekonomik yapısıyla ilgili konularda rakamsal bilgileri derleyerek yıllık rapor ve aylık bülten olarak yayın haline getirir. Sektörel bazda araştırmalar yapar. Üye memnuniyeti araştırması, Oda’nın yıllık faaliyet raporunun hazırlanması konularındaki çalışmalar da faaliyetleri arasındadır.


Basın Yayın ve Kurumsal İletişim

Telefon : 0 (324) 238 95 00 Dahili: 206/258
Faks : 0 (324) 231 96 97
E-posta [email protected]

-

 
 •  

Odamız yayın organı olan MTSO Haber Gazetesi'nin hazırlanması, basılması ve dağıtılması çalışmalarını yürütür. Günlük yerel ve ulusal haberleri takip ederek Oda Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri ve Oda personeline raporlar. Meslek Komiteleri adına sektörel haberleri takip ederek rapor haline getirir. Odamız kurumsal kimlik çalışmalarını yürütür. Odamız tarafından planlanan etkinlikleri basına duyurur. Etkinlik sonrasında organizasyonu haberleştirerek Odamız web sitesinden yayınlanmasını ve basın ile paylaşılmasını sağlar. Oda organizasyon davetiyelerini hazırlayarak dağıtım kanallarına ulaştırılmasını sağlar. Oda basın bültenlerini hazırlar.


AB Bilgi Merkezi

Telefon : 0 (324) 238 95 00 Dahili: 282/297
Faks : 0 (324) 231 96 97
E-posta [email protected]

-

 
 •  

Mersin AB Bilgi Merkezi, AB-Türkiye ilişkileri çerçevesinde ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki her türlü bilgi talebini karşılamakta ve bir başvuru noktası olarak hizmet vermektedir. Avrupa Birliği, AB-Türkiye ilişkileri ve AB politikaları üzerine bilgilendirme faaliyetleri ile kültürler arası değişimi ve tanıtımı hedefleyen çeşitli kültür ve sanat faaliyetleri düzenlemektedir.


MTSO Sanat Galerisi

Telefon : 0 (324) 238 95 00 Dahili: 261
Faks : 0 (324) 231 96 97
E-posta

-

 
 •  

MTSO dördüncü kat fuaye alanında yer alan sanat eserlerinin sergilendiği MTSO Sanat Galerisi kentteki tüm sanat severlere hizmet vermektedir.

 


MTSO Tedarik Zinciri Akredite Test ve AR-GE Merkezi

Telefon : 0 (324) 231 99 96
Faks : -
E-posta [email protected] ; [email protected]

-

 
 •  

Sanayi ve lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu analiz ve laboratuvar hizmetleri karşılanmaktadır.

MTSO Lab - Web SİtesiSayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER