MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

TIR Sistemine Yeni Girecek olan firmalardan talep edilecek belgeler

TIR Sistemine yeni girecek firmalar, Odamız (0324) 238 95 00 nolu telefondan dahili (271 veya 276) nolu numaralardan bilgi alabilirsiniz.


T.O.B.B.’nin 06.02.2006 tarih ve 253 sayılı Yönetim Kurulunda “TIR SözleşmesiUygulama Tebliği Esasları” gereğince TIR Sistemine Yeni Girecek olan firmalardan talep edilecek belgeler yeniden düzenlenmiştir.

 

TIRSİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TALEP EDİLENLER:

  1. Firma yetkilisine ait e-imza kartı

  2. 1.743.-TL.Nakit Teminat (Online başvuru sırasında kredi kartı ile ödeme yapılacak)

  3. 1 adet Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ nca verilen Yetki Belgesi ve Araç Listeleri Fotokopileri

  4. 1 adet Oda Sicil kayıt sureti

  5. Ortakların her biri ve varsa hariçten atanmış müdür için 1’er adet Sonaltı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı

  6. Şoför İsim Listesi (TC Kimlik No. ve Ad - Soyad) Excel dosyası halinde olacak

  7. Firma yetkililerine ve/veya çalışanlarına ait ODY/ÜDY belgeleri fotokopileri (1 ODY + 1 ÜDY zorunlu) ve belgeler çalışana ait ise Sigorta Bildirgeleri fotokopisi

  8. Genel Teminat 3.000.-USD Nakit Teminat TR670006400000242010012766 (T.İş Bankası Ankara Akay Şb. T.O.B.B. hesabı) - Açıklama TIR Sistemine Kabul Teminatı olarak yazılmalı

  9. Mali Tablolar son iki yıla ait onaylı mali tablolar (Gelir tablosu, Bilanço, Mizan, Kurumlar Vergisi Beyannamesi...) Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetim Şirketi onaylı veya Yeminli Mali Müşavir ya da Bağımsız Denetim Şirketi raporu

         Yeni kurulmuş şirketler için ise Sermaye Durum Tespit Raporu

 

Tır Sistemine girecek aday firmanın izlemesi gereken adımlar;

Öncelikle firma yetkilisine ait e-imza kartı alınmalı ve çalışma için arksigner programı yüklenmeli.

Aday tarafından https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresine firma bilgilerinin kaydı yapılarak kullanıcı oluşturulmalı. Aktif ve doğru olan mail adresi tanımlanmalı.

Yukarıda belirtilen belgeler pdf formatında taranarak firmanın başvuru kaydını oluşturduğu programdaki gerekli adımlar takip edilerek yüklenmeli.

Tüm istenen belgeler tarandıktan sonra kaydedilerek Başvuru dosyasının onayı için, firmanın kayıtlı olduğu Odaya sistem üzerinden gönderilmeli.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER