MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

TIR Sistemine Yeni Girecek olan firmalardan talep edilecek belgeler

TIR Sistemine yeni girecek firmalar, Odamız (0324) 238 95 00 nolu telefondan dahili (271 veya 276) nolu numaralardan bilgi alabilirsiniz.


  • Firma yetkilisine ait e-imza kartı
  • 1.280-TL. Nakit Teminat (Online başvuru sırasında kredi kartı ile ödeme yapılacak)
  • 1 adet Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ nca verilen Yetki Belgesi ve Araç Listeleri Fotokopileri
  • 1 adet Oda Sicil kayıt sureti
  • Ortakların her biri ve varsa hariçten atanmış müdür için 1’er adet Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı
  • Şoför İsim Listesi (TC Kimlik No. ve Ad - Soyad) Excel dosyası halinde olacak
  • Firma yetkililerine ve/veya çalışanlarına ait ODY/ÜDY belgeleri fotokopileri (1 ODY + 1 ÜDY zorunlu) ve belgeler çalışana ait ise Sigorta Bildirgeleri fotokopisi
  • Genel Teminat 3.000.-USD Nakit Teminat TR 6700 0640 0000 2420 1001 2766 (T.İş Bankası Ankara Akay Şb. T.O.B.B. hesabı) - Açıklama olarak TIR Sistemine Kabul Teminatı olarak yazılmalı
  • Mali Tablolar Son iki yıla ait onaylı mali tablolar (Gelir tablosu, Bilanço, Mizan, Kurumlar Vergisi Beyannamesi...) Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetim Şirketi onaylı veya Yeminli Mali Müşavir ya da Bağımsız Denetim Şirketi raporu.
  • Yeni kurulmuş şirketler için ise Sermaye Durum Tespit Raporu


TIR Sistemine girecek aday firmanın izlemesi gereken adımlar

Öncelikle firma yetkilisine ait e-imza kartı alınmalı ve çalışma için arksigner programı yüklenmeli.

Aday tarafından https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresine firma bilgilerinin kaydı yapılarak kullanıcı oluşturulmalı. Aktif ve doğru olan mail adresi tanımlanmalı.

Yukarıda belirtilen belgeler pdf formatında taranarak firmanın başvuru kaydını oluşturduğu programdaki gerekli adımlar takip edilerek yüklenmeli.

Tüm istenen belgeler tarandıktan sonra kaydedilerek Başvuru dosyasının onayı için, firmanın kayıtlı olduğu Odaya sistem üzerinden gönderilmeli.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER