MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Kooperatifler 11.08.2016 tarihinde yayınlandı


Kooperatif Sözleşmesinin Onaylanması hakkında duyuru: 

Kooperatif Sözleşmeleri 15/03/2018 tarihinden itibaren Ticaret Sicili Müdürlüklerinde onaylanmaktadır. Müdürlüğümüz Kooperatif Sözleşmesi onaylama işlemlerini randevu sistemi ile yapmaktadır. Randevu alabilmek için Mersis Başvurusu yapılmış ve ilgili bakanlıktan alınmış Kooperatif Sözleşmesi ile Kooperatif Kurucu Üyelerin nüfus cüzdan sureti fotokopilerinin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

İmza Beyannamesi Hakkında Duyuru 

10/03/2018 tarih 30356 sayılı resmi gazetede yayınlanan YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 21.Maddesinde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı sicil müdürlüğüne verir. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilir. İmza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”

Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktescil işlemlerinde 01/08/2018 tarihinden itibaren sadece Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından hazırlanmış imzabeyannameleri kabul edilecektir. Noter tarafından hazırlanmış imzabeyannameleri 01/08/2018 tarihinden itibaren tescil işlemlerinde kullanılamayacakve Müdürlüğümüzce kabul edilmeyecektir. 

 

KURULUŞ

  1. MERSİS Başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ 2. Hükmi Şahıs Dilekçesi
3. Kooperatif Sözleşmesi ( 4 Adet )
  • Kooperatif Sözleşmesi 15.03.2018 tarihinden itibaren Ticaret Sicili Müdürlüğünde onaylanmaktadır.

  • Kooperatif Sözleşmesi Ticaret Sicili Müdürlüğünde imzalandıktan sonra İlgili Bakanlık tarafından onay alınması gerekmektedir.

4. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yetkili kişilerinisimlerinin belirtildiği Beyanname. (Beyanname Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Müdürlüğümüzde imzalanacaktır)
  • Beyanname Örneği için tıklayınız...
  • NOT:  Görev Bölümü Yetki kararında ; Yönetim Kuruluna seçilen Üyelerin isimlerinin yanında (TC kimlik ve Aile Sıra numarasının) yazılması gerekmektedir.
5. Görev Bölümü Yetki Kararı göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet )
6. Tescil ilan beyannamesi ( 3 Adet )
 

GENEL KURUL

  1. Dilekçe
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) ( 1 Adet Noter Onaylı )
  • Not: Toplantı Tutanaklarında Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilen Üyelerin isimlerinin yanında (TC kimlik ve Aile Sıra numarasının) yazılması gerekmektedir.
3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde ( 1 adet noter tasdikli )
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
5. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; yönetim kurulu kararı ( 1 Adet Noter Tasdikli )
6. Yetkili olanların karara göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet )
 

TASFİYE GİRİŞ

  1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe1 Adet )
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) ( 1 Adet Noter Onaylı )
3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde ( 1 adet noter tasdikli )
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5. Tasfiye Kurulu ve Yönetim Kurulu Görev Bölümü Yetki Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
6. Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş Ticaret Ünvanı altında atılmış Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet )
7. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış Tasfiyeye Giriş Bilançosu ( 1 Adet Asıl )
8. Tasfiye memurlarının Tasfiye Memuru görevini kabul ettiğine ilişkin imzalı yazı
 

TASFİYE SONU

  1. Dilekçe1 Adet )
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) ( 1 Adet Noter Onaylı )
3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde ( 1 adet noter tasdikli )
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış Tasfiyeye Sonu Bilançosu ( bakiye sıfır değerli olacak) ( 1 Adet Asıl )
6. 3 ilanın yayınlandığı gazetelerin fotokopisi (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve bazı kooperatifler yerel gazete)
 

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ATAMA

  1. Dilekçe
2. Yönetim Kurulu kararı ( 1 Adet Noter Onaylı )
3. Yetki verilen kişinin karara göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet Asıl )
4. İstifa eden üyelin istifa dilekçesi
 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

1. Dilekçe1 Adet )
2. Adres Değişikliği Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )

 

Not: Kararlarda adresin Ulusal Adres Veri Tabanındaki standartlara uygun olarak yazılması gerekmektedir. 
(İl, İlçe / Mahalle, Köy / Cadde, Sokak, Bulvar / Dış Kapı / İç Kapı bilgilerinin bulunması gerekmektedir.)

 

---

Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER