MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

2024 - Ticaret Sicili harçları


TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

30 Aralık 2023 tarihli 32415 2.Mükerrer sayılı Resmi Gazete ile 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Harçlar Kanunu Genel Tebliği  (Seri No:91) ile tespit edilen maktu harçlar, yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

C) Ticaret sicili harçları:
I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   3.192,80.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde   9.163,60.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 20.650,50.-TL

 

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  1.581,50.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde  2.267,30.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde  5.022,60.-TL

 

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  1.581,50.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde  2.267,30.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde  5.022,60.-TL

 

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   615,10.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde   891,50.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde  1581,50.-TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)  155,60.-TL
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)  523,30.-TL

Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER