MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermaye Tutarı Hakkında


29 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete de ilan edilen 7511 sayılı kanunla Türk Ticaret Kanunun Geçiçi Madde 15 eklenmiş ve bu maddeye göre de ‘Sermayeleri en az sermaye tutarının altında olan anonim ve limited şirketler1, sermayelerini 31/12/2026 tarihine kadar 332 nci ve 580 inci maddelerde öngörülen tutarlara yükseltirler, aksi halde infisah etmiş sayılırlar. Çıkarılmış sermayesi en az iki yüz elli bin Türk lirası olan kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketler ise başlangıç sermayeleri ile çıkarılmış sermayelerini anılan tarihe kadar beş yüz bin Türk lirasına yükseltmedikleri takdirde, bu sistemden çıkmış sayılırlar’denmektedir.

Türk Ticaret Kanunu hükmü gereğince Sermayesi 50.000.TL nin altında olan Limited Şirketler ile sermayesi 250.000.TL nin altında olan Anonim Şirketlerin infisah etmemeleri için 31.12.2026 tarihine kadar sermaye artırımı tescili yaparak sermayelerini belirtilen tutarlara çıkarmaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER