MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

GEÇİCİ/SÜRELİ DÜZENLEME İLE 69 OLAN SRC YAŞ SINIRI 31.12.2024 TARİHİNE KADAR UZATILDI


GEÇİCİ/SÜRELİ DÜZENLEME İLE 69 OLAN SRC YAŞ SINIRI 31.12.2024 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından tarafından, Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sektöre yönelik birçok tedbir alınmakta olduğu ve bu tedbirlerle salgının sektörde meydana getirdiği olumsuz etkilerin en aza indirilmeye çalışıldığı ve  artan ticaret hacmi ile beraber sektörde oluşan mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, karayolu taşımacılık sektöründen gelen talepler de dikkate alınarak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan, mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücüler için, yaş sınırlamasının 31.12.2023 tarihine kadar "69 yaşından (altmış dokuz) gün almamış olmak" şeklinde uygulanması hususunda düzenleme yapıldığı bildirilmiş, 08.10.2021 tarihinde de gerekli şartları sağlayan ve SRC belgelerini aktif/geçerli hale getiren sürücüler için Sayısal Takoğraf Kartı tahsisi işlemlerinin başlatıldığı bilgisi verilmişti.

Dünyada ve ülkemizde pandemi sonrası yaşanan normalleşme süreci, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ticaret koridorlarının değişmesine bağlı olarak ülkemize/ülkemizden artan karayolu ticari taşımaları, herhangi bir gerekçe olmadan sürücülerimizin vize temininde sıkıntı yaşaması nedeniyle vizeli sürücü ihtiyacının oluşması, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş ili olan ve 11 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle sürücü eğitimlerinin olumsuz etkilenmesi sonucu sektörün ihtiyacı olan yeni sürücü arzının yetersiz kalması gibi nedenlerle ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığında sürücü ihtiyacının devam ettiği ve ülkemiz karayolu ile yapılan ticari taşımacılık faaliyetlerinde oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere konulan Geçici/Süreli Düzenlemenin süresinin 31.12.2024 tarihine kadar uzatıldığı UAB tarafından bildirilmiştir.

Bu kapsamda

 

1- SRC türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten/bitecek olan ve bu düzenleme kapsamında ilk kez başvuru yapacak sürücüler;

* Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları  İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında şoförlük mesleğini icra edebileceğine dair Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan (muayenehane hariç) özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen geçerli Sürücü Türü Sağlık Raporu,

*Sağlık  Bakanlığınca  yetkilendirilen  Psikoteknik  Değerlendirme  Merkezlerince  düzenlenen geçerli Psikoteknik Değerlendirme Raporu, ile birlikte UAB’nin Bölge Müdürlüklerine başvuru yapabilirler. Yapılacak  değerlendirme  neticesinde, başvurusu  uygun  bulunan  sürücülerin, mesleki  yeterlilik  belgesi  süresi,  31.12.2024 tarihini  geçmemek kaydıyla 68 (altmış sekiz) yaş sonuna kadar uzatılacaktır.

 

2- Diğer  taraftan  UAB’ye daha  önce  başvuru  yapmış  ve  düzenleme  doğrultusunda 31.12.2023 tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesi süresi uzatılan sürücülerin, ikinci bir başvuruya gerek kalmaksızın  belgelerinin  süresi  31.12.2024 tarihine  kadar  uzatılacaktır.

Ancak, anılan tarihten  önce  69 yaşından gün alanların mesleki yeterlilik belgelerinin süresi ise 69 yaşından gün almış oldukları tarihe kadar geçerli hale getirilecektir. Mesleki yeterlilik belgesi süresi uzatılan sürücülerin Sayısal Takograf Kartlarını yenilemeleri gerekmektedir.

 

3- Kullanım süresi uzatılan mesleki yeterlilik belgesinin son kullanım tarihinden önce ibraz edilen raporların  (Sürücü  Sağlık  Raporu  ve  Psikoteknik  Değerlendirme  Raporu)  herhangi  birinin  geçerlilik süresinin  bitmesi  halinde,  bu  raporun  yenilenip  yine Bölge Müdürlükleri üzerinden UAB’ye ibraz edilip uygun bulununcaya kadar mesleki yeterlilik belgesi bloke (geçersiz sayılacak) edilecektir. Bu süre zarfında, mesleki yeterlilik belgesi ve sayısal takograf kartı kullanılmayacak olup, kullananların tespiti halinde yasal işlem yapılacaktır.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER