MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

2019 - Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi


KAYIT ÜCRETİ TARİFESİ

Derecesi

Kayıt Ücreti Tutarı TL

Fevkalade

890 TL

1.Derece

820 TL

2.Derece

690 TL

3.Derece

410 TL

4.Derece

260 TL

8.Derece 360 TL

 

YILLIK AİDAT TARİFESİ

Derecesi

Yıllık Aidat Tutarı TL

Fevkalade

480 TL

1.Derece

420 TL

2.Derece

330 TL

3.Derece

270 TL

4.Derece

260 TL

 

MUNZAM AİDAT TARİFESİ

Munzam Aidat : 

Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında hesaplanır ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan asgari ücretin yarısının yirmi katı tutarını geçemez.

 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerine istinaden hazırlanan ve 2019 yılında uygulanmak üzere tespit edilen Kayıt Ücreti, Yıllık Aidat Tarifeleri ve Munzam Aidat ücreti 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 24: .......... Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz….. (2019 yılı Aidat Tavanı: 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek aylık asgari ücretin yarısıdır.)

Madde 25: .......... Bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemez.….. (2019 yılı Munzam Aidat Tavanı: 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek aylık asgarî ücretin yarısının yirmi katıdır.) 

Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
Madde 12:

.....
Ayrıca, bu derecelerden ayrı bir derece ihdas edilerek yeni kurulan sermaye şirketleri bu dereceye atanır. Bu derece için belirlenecek kayıt ücreti, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yüzde onbeşinden fazla olamaz. Üyenin bir sonraki yıl için derecesi aşağıda belirtilen esaslara göre yeniden belirlenir.
.....


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER