LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
   
1. Ticaret Sicili Memurluğu'na dilekçe (1 Adet) Boş Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız...  
2. Hisse Devri Kararı (2 Adet Noter onaylı) Boş Karar Örneği İçin Tıklayınız...  
3. Hisse Devir Sözleşmesi (1 Adet Noter onaylı)    
4. Pay defterinin noter onayı ve hisse devrinin işlendiğini gösterir pay defterinin ilgili sayfasının fotokopisi    
5. Tescil işleminin gerçekleşmesi için karara ortakların ve yetkililerin TC KİMLIK NUMARALARININ belirtilmesi gerekmektedir.

NOT : YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİLERİN VERGİ KİMLİK NUMARASI BELİRTİLECEK.
   
6. Alınan Hisse Devri Kararında Müdür Değişikliği var ise karara göre İmza Beyannamesi  (1 Adet Noter Onaylı)    
7. Alınan Kararda Adres Değişikliği var ise Kira Kontratı ve Tapu Belgesi fotokopisi    

 

---