MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Vefattan Dolayı Devir


MADDE21-Birincifıkraya göre faaliyeti durdurulan yetki belgesi/belgeleriyle ilgiliolarak; ölen yetki belgesi sahibinin kanuni mirasçıları, yetkibelgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihine kadar Bakanlığayazılı olarak başvurmaları şartıyla; yetki belgesi geçerliliktarihi ile ölüm tarihi arasındaki gün sayısının, mevcut yetkibelgesi cari ücretine düşen kısmı hak sahiplerine iade edilerekyetki belgesi/belgeleri iptal edilir ve bu çerçevede ücret iadesiyapılan kanuni mirasçılar yeniden bu belgeyle ilgili olarak, buYönetmeliğe göre herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

Ancak,birinci fıkraya göre faaliyeti durdurulmuş yetki belgesi/belgelerikapsamındaki faaliyetlere devam etmek isteyen ve bu fıkraya görebelge ücreti iadesi yapılmayan mesleki saygınlığa sahip kanunimirasçıların, yetki belgesinin yenileme süresinin bitim tarihinekadar Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları kaydıyla:

a)Kanuni mirasçılar adına yetki belgesi yeniden düzenlenir.

b)Adlarına yetki belgesi düzenlenen kanuni mirasçılar, buYönetmelikte belirtilen şartlara, yetki belgesinin düzenlendiğitarihten itibaren 2 yıl içerisinde uyum sağlamak zorundadır.

c)Bu şekilde düzenlenmiş olan yetki belgesi süresinin, bu fıkradabelirtilen 2 yıllık süreden önce bitmesi halinde söz konusuyetki belgesi, mesleki saygınlık şartı haricindeki diğerşartlara bakılmaksızın yenilenir ve 2 yıllık süreden kalansüre yenileme işleminden sonra da devam eder.

(3)İkinci fıkranın (b) veya (c) bentlerinde belirtilen süreiçerisinde, bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanmamasıhalinde yetki belgesi iptal edilir.

 

VEFATTAN DOLAYI DEVİR  K1- K1*  Devri İçin İstenilen Belgeler;

VefatedeniçinEvraklar

   • ÖlümBelgesi

   • Veraset İlami (Mirasçılık Belgesi)

   • Feragatname ASIL (Mirasçılar Noterden Feragatname verecek) 


 

Devralanİçin Evraklar

   • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

   • İmza Beyannamesi Noterden (Fotokopisi)

   • Adli Sicil Kaydı- (Sabıka Kaydı Var ise Adliyeden Hükümlü Özeti veya Gerekçeli Karar- ceza paraya çevrildi ise Yerine Getirme Fişi)

   • Araçların Ruhsat Fotokopileri – Muayeneli ve Son Hali

   • Kayıtlı olduğu Odadan Bu Yıla Ait Oda Kayıt Sureti  ( Şoförler Odası /Esnaf Sanatkarlar Odası / Ticaret ve Sanayi Odası)

   • Vergi Levhası Fotokopisi

   • Elektronik Tebligat (E-Tebligat) BİLDİRGESİ ekran görüntüsü de olabilir (Gelir İdaresi Bşk’lığından alınacak)

   •      Araç ve Tonaj Şartları

   • Şahıs 25 Ton Azami Yüklü Ağırlıklı Araç Olması Zorunludur ( K1 İçin)

   •  35 Ton Azami Yüklü Araçlar Olması Zorunludur (K3 İçin)

   • Ruhsat Bilgisinde Cinsi Bölümünde Özel Amaçlı Taşıt (Çekici, Oto Kurtarıcı vb..) Şeklinde Yazan Araç Olması Zorunludur ( K1(Ö) İçin)

   • *BaşvuruyuŞirket Yetkilisi veya Noter Onaylı Vekaletname (Ticaret Odası veyaUlaştırma Bakanlığı yazmak zorunda) sahibi kişi yapabilir.

   •  

   • VEFATTAN DOLAYI DEVİR  K2- K2*  Devri İçin İstenilen Belgeler;

Vefat eden için Evraklar

   • Ölüm Belgesi

   • Veraset İlami (Mirasçılık Belgesi)

   • Feragatname ASIL (Mirasçılar Noterden Feragatname verecek) 


 

Devralan İçin Evraklar

   • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

   • İmza Beyannamesi Noterden (Fotokopisi)

   • Adli Sicil Kaydı- (Sabıka Kaydı Var ise Adliyeden Hükümlü Özeti veya Gerekçeli Karar- ceza paraya çevrildi ise Yerine Getirme Fişi)

   • Araçların Ruhsat Fotokopileri – Muayeneli ve Son Hali

   • Kayıtlı olduğu Odadan Bu Yıla Ait Oda Kayıt Sureti  ( Çiftçilik Belgesi / Ziraat  Odası /Şoförler Odası /Esnaf Sanatkarlar Odası / Ticaret ve Sanayi Odası)

   • Vergi Levhası Fotokopisi

   • Elektronik Tebligat (E-Tebligat) BİLDİRGESİ ekran görüntüsü de olabilir (Gelir İdaresi Bşk’lığından alınacak)

   •  

   • *BaşvuruyuŞirket Yetkilisi veya Noter Onaylı Vekaletname (Ticaret Odası veyaUlaştırma Bakanlığı yazmak zorunda) sahibi kişi yapabilir.

 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER