MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Bağımsız Denetim Modern Ekonominin Gerçeği 02.12.2014 tarihinde yayınlandı

Yükselgüngör, “Şirketler küresel ekonominin parçası olmak istiyorsa, bağımsız denetimi önemsemeli” Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu-KGK, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Bağımsız Denetçiler Derneği-MEBADEN tarafından düzenlenen “Bağımsız Denetimdeki Gelişmeler ve Beklentiler” konulu konferans Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.


Toplantıya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuh Yükselgüngör, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Ahmet Seyit Baş, Mersin Bağımsız Denetçiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Harun Dumlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mersin Bağımsız Denetçiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Harun Dumlu, “Derneğimiz 23 Ocak 2014 tarihinde faaliyete geçti. Derneğimizin kuruluş amacı öncelikle kendi üyelerinden başlamak üzere meslek mensuplarını ve kamuoyunu bağımsız denetim konusunda bilgilendirmektir. Bağımsız denetime zorunlu olarak tabi olunması bazı kriterlere bağlıdır. Bu kriterleri belirleme yetkisi de Kamu Gözetim Kurumu’nun hazırladığı taslak ile Bakanlar Kurulu’na verilmiştir. Bu çerçevede üç kriter belirlenmiştir. Bunlar; aktif toplam, net satış hasılatı ve çalışan sayısıdır. Üç kriterden ikisini taşıyan şirketler zorunlu olarak bağımsız denetime tabidirler. 2014 yılı için belirlenen kriterler ise 75 milyon aktif toplam, 150 milyon net satış hasılatı ve 250 çalışan sayısıdır” dedi.

MTSO olarak Bağımsız Denetimi ekonominin gerekliliği olarak görüyoruz

Toplantıda konuşan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuh Yükselgüngör, “Bildiğiniz gibi yeni Türk Ticaret Kanunu ile şirketlerimizin dünya rekabetinde rekabet gücünü arttıracak; Küresel bir firma olmasının önünü açacak; Dünyaya entegre olmasını sağlayacak yeni düzenlemeler gelmiştir. Bunlarda birisi de Bağımsız Denetim konusudur. Bu konu ile ilgili düzenlemeleri yapması için önemli bir kurumumuz olan Kamu Gözetimi Kurumu; bu sistemin daha düzgün çalışması adına önemli ve gerekli bir görevi ifa etmektedir. Dünya değişiyor, küresel ticaret dönüşüyor. Eğer şirketlerimiz küresel ekonominin kaliteli, prestijli ve güvenilir bir parçası olmak istiyorlarsa; Ortaklarına ve paydaşlarına hesap verebilmeliler, şeffaf olabilmeliler… Tüm bunlar için; kurumsallaşmanın ve yönetişim felsefesinin bir gereği olarak, Bağımsız Denetimleri önemsiyor ve MTSO olarak modern ekonominin bir gerekliliği olarak görüyoruz. Bu anlamda bu toplantının paydaşı olan tüm kurum ve kuruluşlara Mersin Ticaret ve Sanayi Odası adına teşekkür ediyorum. Yeni kurulan Mersin Bağımsız Denetçiler Derneği’nin, sistemin daha iyi işlemesi, kamuoyuna doğru anlatılması ve denetçilerin görevlerini daha etkin ve doğru yapmaları adına önemli görevler üstleneceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Denetim işi ekip işidir

KGK’nın uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Seyit Ahmet Baş, “AB ve uluslararası düzenlemeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bunları takip ederek, gerçekleştirmek zorundayız. Bunlar mesleğin kalitesini yukarı taşıyacaktır. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bağımsız denetimde belirli bir kriterdir. Bakanlar Kurulu'nun belirlediği kriterler de esasında AB kriterlerinin bir yansımasıdır. Belli büyüklüğü aşan işletmeler bağımsız denetime tabi tutulur. Daha küçük işletmelerle ilgili olarak AB de bir arayış içinde. Bununla ilgili olarak Uluslararası Denetim Standartları Kurulu'nun ortaya koyduğu sınırlı bağımsız denetim standardı var. Bağımsız denetim kadar ağır değil, çok fazla süreç gerektirmiyor ve bağımsız denetim kadar maliyetli olmayan bir süreç. Bazı ülkeler bunu bağımsız denetim dışında kalan işletmelerde uyguluyor. Bu bize örnek teşkil edebilir. Bağımsız Denetim Yönetmeliğine 3 yıllık bir geçiş süreci koyduk. Bu süreç içerisinde meslek mensuplarının eğitim için üniversitelerle işbirliğine gittik. 12 bin meslek mensubu eğitim aldı. Denetim işi ekip işidir. Bu şekilde bakarak şirketlerinizi kurun” ifadesinde bulundu.

Bağımsız denetimin ekonomi için çok önemli olduğunu vurgulayan Mersin Bağımsız Denetçiler Derneği Eğitim Danışmanı Mehmet Özbilecikli, “Özellikle ekonomi üzerinde etkisi olan her işletmenin denetime tabi olması gerekiyor. Bağımsız denetimin; Denetlenen şirket, bağımsız denetçi ve çıkar grupları olarak üç tarafı vardır. Başarı için denetlenen firmanın doğru bilgi vermesi, denetçinin bu bilgileri raporlayarak çıkar gruplarına sunması gerekiyor. Bağımsız denetim, ekonominin şeffaf, adil ve hesap verilebilir olması için bir fırsattır” dedi.

Toplantıda daha sonra Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Daire Başkanları Rafet Dilmen ve Salih Ağa da konuyla ilgili birer sunum gerçekleştirerek, katılımcıların sorularını cevapladılar.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER