MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Ticaret Bakanlığı Dijital Ticaretin Desteklenmesi için Yasal Reform Projesi


Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Recounstruction and Development – EBRD) tarafından “Dijital Ticaretin Desteklenmesi için Yasal Reform” Projesinin başlatıldığı,

Proje kapsamında, özellikle dış ticarette kullanılan ve ciro edilebilir belgelerin (kambiyo senetleri ve konşimento, taşıma senetleri vb) elektronik ortama taşınması ve elektronik olarak ciro edilebilir hale getirilmesi konusu çalışılacaktır. Referans olarak Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan “MLETR – Model Law on Electronic Transferable Records (Devredilebilir Elektronik Kayıtlara İlişkin Model Kanun)” alınmıştır. Projenin ilk aşamasında MLETR benzeri bir dijital yasal çerçevenin iş dünyasına faydaları ve Türkiye’nin ticaret maliyetlerine yansımasının ortaya konulacağı Ticaret Bakanlığı tarafından bildirilmektedir.

Söz konusu faydaların doğru bir şekilde ölçülebilmesi için projeyi EBRD adına yürütecek olan

T3i Partner Network şirketi bir anket çalışması yapmaktadır. Söz konusu anketin:

 • dış ticaret ile iştigal eden şirketlerimiz,

 • dış ticaret işlemlerine yönelik destekleyici hizmetler sunan ve/veya aracılık eden şirketler,

 • uluslararası taşımacılık ve lojistik şirketleri,

 • gümrük müşavirleri,

 • forwarding şirketleri,

 • deniz acenteleri,

 • depo-antrepo hizmeti sunanlar,

 • liman işletmeleri,

 • dış ticaret finansmanında rol alan finansal hizmet sunucuları (banka ve sigorta şirketleri, finansman şirketleri vb.) ve 

 • uygun gördükleri takdirde ve şekilde bahse konu finansal hizmet sunucuların çalıştıkları

 • ihracat-ithalat işlemi yapan müşterileri,

tarafından doldurulması ülkemizin bu alandaki dijitalleşme faaliyetlerine destek olacak projeye önemli bir girdi sağlayacağından önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, bir örneği ekli anket bağlantı üzerinden söz konusu anket en geç 2 Şubat 2024 Cuma gününe kadar doldurulabilecektir.

Anketi doldurmadan önce bilgi almak isteyen firmalara yönelik projenin ve anketin tanıtımı için 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 15.00’da kısa bir çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapılacak olup bağlantı bilgileri ekte tarafınıza iletilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla

 

Mersin TSO

Lojistik Hizmetleri

Bilgilendirme Toplantısı Bağlantı Bilgileri:

Konu: EBRD ile MLETR Anket Tanıtım Toplantısı 

Zaman: 26 Oca 2024 03:00 ÖS İstanbul

https://zoom.us/j/99519010561?pwd=alN4dTNlTG1Yby9DUFVSV2RUMGN5UT09 

Toplantı Kimliği: 995 1901 0561

Parola: 259507

 

Anket Bağlantı Bilgileri

Banka ve finans kuruluşları için anket linki:

https://www.surveymonkey.com/r/6H8WZP8

Firmalar için anket linki:

https://www.surveymonkey.com/r/RRNJKRR


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER