MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Başkan Makaleler


19.02.2018 Kendi göbeğini kendi kesebilen bir ekonomi… Türkiye 80 sonrası yaptığı liberal ekonomi atılımlarıyla, üreten, arzu edilen seviyede olmasa da katma değer yaratan bir ülke olma yolunda ilerledi. Ancak son 40 yıla yakın zamandır ekonomi ülkenin birici gündemi olmadı, her zaman siyasi gündemlerin gölgesinde kaldı. Ekonominin birinci gündem olduğu dönmeler zaten ülkemizin sıçrama yaptığı dönemler oldu. 2002’den sonraki 7-8 yıl bu sıçramaları gerçekten yaşadığımız, ekonomik büyümenin, ihracatın rekorlar kırdığı yıllar oldu. Elbette bizim elimizde olmayan küresel finans krizleri, Arap Baharı, küçülen dünya ekonomisi gibi dış etmenlere bir de ülke içindeki hain bir darbe teşebbüsü ve sınırlarımızdaki sıkıntılar eklenince ekonomi ister istemez ikinci, üçüncü planda kaldı. Bizler Türk iş dünyası olarak her zaman şunu söyledik: “Söz konusu ulusal güveliğimiz ise her şey ikinci plandadır”… Ve bir bedel ödenecekse, bir fedakarlık yapılacaksa bunu düşünmeden yaptık. Ancak, şunu da unutmadık, güçlü ülke aynı zamanda ekonomisi güçlü ülkedir. Eğer bugün bölgemizde yumruğumuzu masaya vurabiliyor ve ülkemizin haklarını savunabiliyorsak, bunun arkasında bir buçuk milyon girişimcisi ile güçlü Türk ekonomisinin etkisi göz ardı edilemez. Kendi, göbeğini kendi kesen bir ekonominiz varsa, askeri anlamda da cesur adımlar atarsınız, küresel politik tartışmalarda da masaya yumruğunuzu vurursunuz.
22.01.2018 Sanayi 4.0,  yeni bir ‘Bürokrasi 4.0’ gerektiriyor… Yakın gelecekte ekonomik anlamda var ya da yok olma meselemiz olduğu için dünyanın yeni üretim devrimi olan Sanayi 4.0 konusunu sürekli gündemde tutuyor, her an ortaya çıkan gelişmeleri yeniden değerlendiriyoruz. Adı her ne kadar Endüstri / Sanayi 4.0 olsa da hepimiz iyi biliyoruz ki, konu sanayinin ötesinde. Eğitimden sağlığa, turizmden lojistiğe, üretimden hizmete ve ticarete her alanı kapsayan yeni bir hayattan bahsediyoruz. Konu tek bir kuruma veya sorumluklar tek bir tarafa ait değil. Kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK’lar dörtlü sarmalında çözülecek bir konudan bahsediyoruz. Bir eş güdüm ve uyumun olduğu, yerel kamu otoriteleri, yerel yönetimler ve tüm bürokrasinin de içinde olması gereken ama bilgili bir şekilde, tek elden, sorun yaratmak adına değil, hızlandırıcı bir şekilde görev alınması gereken bir süreçten bahsediyoruz. Yani, eğer ülke olarak yüksek teknolojiyi ekonominin, hayatın ve kentlerin, yaşam alanlarımızın bir parçası yapacaksak; yapay zekayı sağlıktan eğitime, üretimden ticarete büyüme ve gelişmemizin bir parçası yapacaksak; ekonomiden başlayarak her alanda dijitalleşmeyi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi ve gelişmiş ülkesi hedefine uygun olarak odak noktası yapacaksak, artık tüm bu vizyonun yasal ve fiziksel alt yapısını ortaya çıkaracak olan kamunun yeni bir SİYASET 4.0’a bağlı olarak yeni bir “BÜROKRASİ 4.0” yaratması gerekmektedir.