MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Başkan Makaleler


05.05.2022 Tarımsal dönüşümün merkezi: “MERSİN AGROPARK” Özellikle son 40 yılda dünya, yüksek teknoloji, merkezinde internet olan dijitalleşme ve yenilikçilik yaklaşımlarıyla önemli ekonomik, sosyal ve teknolojik dönüşümler yaşadı. Üretim şekillerinde yaşanan değişim ve dönüşüm, tüketici davranışlarındaki değişim ve yeni ticaret trendleri kalkınma stratejilerinde de değişimlere yol açtı. Bölgesel kalkınma modelleri gündeme geldi. Bu noktada bölgesel kalkınma kavramını ilk yakalayan kent Mersin oldu ve 2000’li yılların başlarında Türkiye’nin ilk Bölgesel Yenilik Stratejisi Projesi’ni hayata geçiren kent oldu. O dönemlerde de bu süreçlerin içinde olmanın heyecanını yaşadım. MTSO çatısı altında aldığım tüm görevlerde bu hedeflere yönelik çalışmalar yaptık. İşte Mersin’in bu makro projesinin hedeflerinden birisi de kentin başat sektörlerinin tüm paydaşlarının yer aldığı platformlar kurmaktı. Sonunda Mersin o dönemde tarım-gıda, lojistik ve turizm platformlarını kurdu. Her platformun da inovasyon farkındalığı yaratmak, sektörlerinde yenilikçiliği teşvik etmek ve eğitimler düzenlemenin yanında, somut bazı hedefleri vardı. Turizm Platformunun hedeflerinden birisi Mersin’de belirlenen hedefe yönelik konsept turizm yatırım alanları tahsis ettirmek ve devlet teşviklerinin verilmesini sağlamaktı. Lojistik Platformunun somut hedefi Mersin’de Türkiye’nin modern anlamda ilk Lojistik Köyünü kurmaktı. Tarım-Gıda Platformunun somut hedeflerinden birisi de yine Türkiye’de bir ilk olacak olan Tarım-Gıda Teknoparkını, Mersin Agropark’ı kurmaktı.
18.04.2022 Köysel dönüşümü konuşmalıyız… Köylerin ve kırsal alanların ihmal edilmesiyle, köy ve kırsal yaşamın çekiciliğini, yaşam kalitesini, ekonomik değerini kaybetmesiyle, bir de bunun üstüne değişen büyükşehir yasası ile köylerin mahalleye dönüşmesi düzenlemesiyle sadece köy ve kırsal kavramları yok olmadı, aynı zamanda ülke tarımı ve hayvancılığı da büyük darbe aldı. Köyün ve kırsalın yok edilmesi, Türkiye tarımının yok edilmesidir.  Ne yazık ki, son 60 yılda gelişmenin karşılığı kentleşmek olarak görüldü. Bundan dolayı Türkiye son 60 yılda gelişmeyi şehirleşme olarak gördü ve inşaata, binaya yatırım yaptı, rantı inşaat ve betonda yarattı. Birileri, “gelişmek istiyorsan tarımı bırak” dedi. Köy ve kırsal cazip olmaktan, ekmek ve aş üretmekten uzaklaşınca, insanlar geleceğini şehirlerde aradı ve kente göç başladı. Bir süre sonra şehirlerde sorunlar başladı. Kentsel nüfusun hızla artması, buna bağlı olarak kentlerin yanlış ve plansız genişlemesi, alt yapı, ulaşım, konut, sanayi alanı, enerji ihtiyaçlarını arttırırken; atık su, gürültü, hava kirliliği gibi çevre sorunlarını da beraberinde getirdi. Kent kültürü temeli olmayan bu göçler ne yazık ki modern kentler değil, kentler içinde gecekondular yarattı. Yanlış kentleşmenin yarattığı sorunları bugün “KENTSEL DÖNÜŞÜM” kavramı ile aşmaya çalışıyoruz. Oysa Cumhuriyetimiz kurulurken büyük bir tarım hamlesi ile başladı. Cumhuriyetimiz “KÖYSEL DÖNÜŞÜMLE” başladı.