MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Yeni Kurulacak Şirkete / Mevcut bir Şirkete İştirak Edecek Olan Merkezi Yurt Dışında Olan Şirketlerin ve Yabancı Uyruklu Kişilerin Getireceği Evraklar 12.08.2016 tarihinde yayınlandı


YENİ KURULACAK ŞİRKETE İŞTİRAK EDECEK OLAN YABANCI UYRUKLU ŞİRKETİN VE KİŞİLERİN GETİRECEĞİ EVRAKLAR
 

1. Şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini içeren Güncel Ticaret Sicili kayıtlarını gösterir belge (Aslı ve 1 Adet Noter Onaylı Türkçe Tercümesi)

NOT: Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı taktirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir.

2. Şirketin Apostil Şerhi içeren veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış yeni şirket kurmak için vermiş olduğu vekaletname (Aslı ve 1 Adet Noter Onaylı Türkçe Tercümesi)

3. Merkezi yurt dışında olan Şirketin yönetim kuruluna seçilmesi halinde veya müdür olması halinde Tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin belirlendiği yetkili organ kararının apostil şerhli sureti (1 asıl ve bir adet noter onaylı Türkçe tercümesi)

4. İştirakeden şirket yeni kurulacak şirkette temsil edecek olan gerçekkişinin pasaport sureti.(1 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

5. Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişilerin pasaport sureti  (1 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

6. Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu şirkette imzaya yetkili olacaklar ise şirket ünvanına göre Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. 

NOT 1: Eğer bu belge yabancı bir ülkede çıkarılacak ise Apostil Şerhini içermesi veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış aslı ve Tercüme edilmiş nüshasının gelmesi lazımdır.

 

NOT 2: Yabancı uyrukluların T.C. Vergi Kimlik numarası olmadan Şirket kuramazlar ve ortak olamazlar. Vergi Kimlik numaraları Ana sözleşmede gösterilmek zorundadır. (4358 Sayılı Kanun) ve bu belgeyi Ticaret Sicili Memurluğuna ibraz etmek zorundadır.

 

---

Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER