MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Kooperatifler 11.08.2016 tarihinde yayınlandı


Kooperatif Sözleşmesinin Onaylanması hakkında duyuru: 

Kooperatif Sözleşmeleri 15/03/2018 tarihinden itibaren Ticaret Sicili Müdürlüklerinde onaylanmaktadır. Müdürlüğümüz Kooperatif Sözleşmesi onaylama işlemlerini randevu sistemi ile yapmaktadır. Randevu alabilmek için Mersis Başvurusu yapılmış ve ilgili bakanlıktan alınmış Kooperatif Sözleşmesi ile Kooperatif Kurucu Üyelerin nüfus cüzdan sureti fotokopilerinin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

İmza Beyannamesi Hakkında Duyuru 

Kooperatiflerin kuruluş ve diğer tescil işlemlerinde kullanılacak imza beyannamesi Noterlerden ya da Ticaret Sicili Müdürlüklerinden düzenlenir.

-Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatıuyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilir.Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur.

-Şirket sözleşmesinin imzalanmasında kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin müdürlüğe verilerek sicil dosyasına konulması koşuluyla ayrıca imza beyannamesi verilmez.Vekâletnamenin yabancı bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göretasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanır.

Bir kişinin bir ticaret şirketiyle birlikte şubesine yahut aynı ticaret şirketinin birden fazla şubesine imzaya yetkili olarak atanması durumunda; ticaret şirketi veya şubeleri aynı sicil çevresi içerisinde olmak kaydıyla ayrıca imza beyannamesi verilmez.

01.03.2022 Tarihinden itibaren Ticaret Sicili Müdürlüğüne imza beyannamesi vermesi gereken gerçek kişilerden yeni kimlik kartı olanların imza beyannameleri İle görevi kabul yazıları MERSİS sistemi üzerinden elektronik ortamda temin edileceğinden ayrıca görevi kabul yazısı ve imza beyannamesi vermesine gerek bulunmamaktadır.(6102 sayılı kanun 40. Maddesi gereğince)

Yeni TC kimlik sahibi olmayan yetkililer imza beyannamesi ve görevi kabul yazısını eski usulde vermeye devam edecektir.

Yeni uygulamalara ilişkin yardım dokümanlarına, https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index ana sayfasında yer alan “Kullanım Klavuzu – Dijital İmza Beyanı İşlemleri” adımları ya da MERSİS’ e kullanıcı girişi yapıldıktan sonra sağ üst kısımda yer alan “Yardım –Videolar - Dijital İmza İşlemleri” adımları takip edilerek ulaşılması mümkün bulunmaktadır

Önemle Duyurulur.

KURULUŞ

  1. MERSİS Başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ 2. Hükmi Şahıs Dilekçesi
3. Kooperatif Sözleşmesi ( 4 Adet )
  • Kooperatif Sözleşmesi 15.03.2018 tarihinden itibaren Ticaret Sicili Müdürlüğünde onaylanmaktadır.

  • Kooperatif Sözleşmesi Ticaret Sicili Müdürlüğünde imzalandıktan sonra İlgili Bakanlık tarafından onay alınması gerekmektedir.

4. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yetkili kişilerinisimlerinin belirtildiği Beyanname. (Beyanname Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Müdürlüğümüzde imzalanacaktır)
  • Beyanname Örneği için tıklayınız...
  • NOT:  Görev Bölümü Yetki kararında ; Yönetim Kuruluna seçilen Üyelerin isimlerinin yanında (TC kimlik ve Aile Sıra numarasının) yazılması gerekmektedir.
5. Görev Bölümü Yetki Kararı göre Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet )
6. Tescil ilan beyannamesi ( 3 Adet )
 

GENEL KURUL

  1. Dilekçe
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) ( 1 Adet Noter Onaylı )
  • Not: Toplantı Tutanaklarında Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilen Üyelerin isimlerinin yanında (TC kimlik ve Aile Sıra numarasının) yazılması gerekmektedir.
3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde ( 1 adet noter tasdikli )
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
5. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; yönetim kurulu kararı ( 1 Adet Noter Tasdikli )
6. Yetkili olanların karara göre Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet )
 

TASFİYE GİRİŞ

 

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe1 Adet )
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) ( 1 Adet Noter Onaylı )
3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde ( 1 adet noter tasdikli )
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5. Tasfiye Kurulu ve Yönetim Kurulu Görev Bölümü Yetki Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
6. Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş Ticaret Ünvanı altında atılmış Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet )
7. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış Tasfiyeye Giriş Bilançosu ( 1 Adet Asıl )
8. Tasfiye memurlarının Tasfiye Memuru görevini kabul ettiğine ilişkin imzalı yazı

 

Önemli Not: Alacaklılara Çağrı İlanı Tasfiye Giriş tescili ile birlikte Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Ticaret Sicili Gazetesine alacaklılara çağrı ilanı için ayrıca bir ilan işlemi yapılmasına gerek yoktur.

 

TASFİYE SONU

  1. Dilekçe1 Adet )
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) ( 1 Adet Noter Onaylı )
3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde ( 1 adet noter tasdikli )
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış Tasfiyeye Sonu Bilançosu ( bakiye sıfır değerli olacak) ( 1 Adet Asıl )
6. 3 ilanın yayınlandığı gazetelerin fotokopisi (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve bazı kooperatifler yerel gazete)
 

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ATAMA

  1. Dilekçe
2. Yönetim Kurulu kararı ( 1 Adet Noter Onaylı )
3. Yetki verilen kişinin karara göre Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet Asıl )
4. İstifa eden üyelin istifa dilekçesi
 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

1. Dilekçe1 Adet )
2. Adres Değişikliği Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )

 

Not: Kararlarda adresin Ulusal Adres Veri Tabanındaki standartlara uygun olarak yazılması gerekmektedir. 
(İl, İlçe / Mahalle, Köy / Cadde, Sokak, Bulvar / Dış Kapı / İç Kapı bilgilerinin bulunması gerekmektedir.)

 

---

Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER