MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Geçiş Sürecinin Uzatılması Hakkında 24.09.2020 tarihinde yayınlandı


Destek Yönetim Sistemi (DYS) Geçiş Sürecinin Uzatılması Hakkında

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; Bakanlığımızca yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik Bakanlığımızca uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği belirtilmektedir.

Konu hususunda daha önce gönderilen yazılarında, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün, 30 Eylül 2020 (bu tarih dâhil) tarihine uzatıldığının bildirildiği hatırlatılmaktadır.

Bununla birlikte; Covid-19 pandemisinin etkisiyle kayıtlı yararlanıcı sayısının beklenen seviyeye ulaşmamış olması, tümüyle yeni bir sisteme geçişin; pandemi nedeniyle ihracat desteklerine ihtiyaç duyan firmalar üzerinde mağduriyete ve verilen desteklerin azalmasına sebep olabileceği değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Geçiş sürecinde firmalarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla Destek Yönetim Sistemi’ne geçiş sürecinin 3 ay daha uzatılabilmesini teminen; mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerinin Geçici 1 inci maddesinin üçüncü ve/veya dördüncü fıkralarında yer alan “6 (altı)” ibarelerinin “9 (dokuz)” olarak değiştirilmesi Bakanlık Makamının 17.09.2020 tarihli Onayı ile uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, anılan düzenleme çerçevesinde mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğü 31/12/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmış olduğu ve söz konusu Genelgelerin Bakanlığımız internet sitesinde yayımlandığı belirtilmektedir.

 

Üyelerimize duyurulur.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER