MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

2021 - Ticaret Sicili harçları


TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

29 Aralık 2020 tarihli 31349 Mükerrer sayılı Resmi Gazete ile 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Harçlar Kanunu Genel Tebliği  (Seri No:86) ile tespit edilen maktu harçlar, yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

C) Ticaret sicili harçları:
I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 442,50.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 1.269,80.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 2.861,40.-TL

 

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 219,20.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 314,20.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 696,00.-TL

 

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 219,20.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 314,20.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 696,00.-TL

 

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 85,30.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 123,60.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 219,20.-TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 21,60.-TL
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) 72,60.-TL

Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER