MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Üye Hizmetleri Servisi Tarafından Verilen veya Onaylanan Belgeler ile Örnek Dilekçeler


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliği gereği Üye Hizmetleri Servisi tarafından verilen veya onaylanan belgeler şunlardır:

Oda Kayıt Sureti

 • Üyelerin oda dosyasındaki kayıtlarına dayanılarak hazırlanan belgedir. Oda Kayıt Suretinde üyenin ünvanı, adresi, Mersis numarası, sermayesi, oda ve ticaret sicil kayıt tarihleri, derecesi, oda ve ticaret sicil numaraları, meslek grubu ve nace kodu, iştigal konusu ve temsilcileri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
 • Kayıt sureti Odamızda İngilizce olarak da düzenlenebilmektedir.
 • Bu belgeyi uye.tobb sisteminde kayıtlı olarak 7/24 elektronik imzalı olarak temin edebilirsiniz.

Faaliyet Belgesi

 • Üyelerin oda dosyasındaki kayıtlarına dayanılarak hazırlanan ve faal üye olduklarını gösteren belgedir. Faaliyet Belgesinde üyenin ünvanı, adresi, Mersis no, sermayesi, odaya kayıt tarihi, derecesi, oda ve ticaret sicil numaraları, meslek grubu ve faaliyet kodu, iştigal konusu ve işletmenin ortakları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
 • Faaliyet Belgesi Odamızda İngilizce olarak da düzenlenebilmektedir.
 • Faaliyet Belgesi Odamızda İhale Tarihli olarak da düzenlenebilmektedir.
 • Bu belgeyi uye.tobb.org.tr sisteminde kayıtlı olarak 7/24 elektronik imzalı olarak temin edebilirsiniz.

Üye Oda Kayıt Levhası

 • Üyelerin talep etmesi halinde düzenlenir. Bu levhada üyenin ünvanı, Oda numarası, kayıt tarihi ve Odamıza kayıtlı olduğunu belirtir ibareler yer almaktadır.

Üye Kimlik Kartı

 • Talebi halinde üyeye fotoğraflı bir kimlik verilir. Geçerlilik süresi kimlik üzerinde belirtilir. Ayrıca kimlik üzerinde üyenin nüfus bilgileri ile işletmesine ait bilgiler de yer almaktadır.

Üye Kimlik Kartı Talep Formu  ” için tıklayınız.

 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Sureti

 • Talep üzerine ilgili firmanın Oda Dosyasında mevcut olan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kopyasının onaylı olarak düzenlenmesidir.

Onaysız suretlerini www.ticaretsicil.gov.tr adresinden temin edebilirsiniz.

İmza Sirküleri Ası Gibidir Onaylı Sureti

 • Üye tarafından şirketin imza sirkülerinin bir adet asıl olarak Oda Üyelik Dosyasına bırakılması halinde aslı gibidir onaylı suretleri Odamızdan temin edilebilmektedir.

İhale Durum Belgesi (g bendi)

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İhaleye Katılımda Yeterlilik Kurallarına Dair 10.Maddesinin (g) bendinde istinaden verilen belge olup, belgede, ihale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmemiş olduğuna dair bilgi yer almaktadır.
 • Bu belgeyi uye.tobb sisteminde kayıtlı olarak 7/24 elektronik imzalı olarak temin edebilirsiniz.

  İhale Durum Belgesi Dilekçesi ” için tıklayınız.

Vize Belgesi

Fransa Vize Yazısı

 • Fransa ile yapılan özel vize protokülüne ilişkin düzenlenen ve Üyelerimizin Fransa iş seyahatleri için vize almasında kolaylık gösterilmesine dair yazıdır.

  http://www.mtso.org.tr/tr/vize-islemleri bölümünden gerekli evrakları inceleyebilirsiniz.

Fatura, Belge, Davet Mektubu ve Sözleşme vb. Evraklar Üzerine Yapılan Şerh Onayı

 • Üye firmalarımızın iş süreçlerinde kullandıkları çeşitli belgeler üzerine Oda üyelik durumunu gösterir onaylı bir ibarenin Türkçe ve/veya İngilizce olarak eklenmesidir.

Çıraklık Sözleşmesi, Kalfalık ve Ustalık Belgesine İlişkin İşlemler

 • Kalfalık ya da Ustalık Belgesi almak için, Çıraklık Eğitim Merkezi tarafından verilen Geçmiş Hizmet Belgelendirme Formu üzerinde ilgili firmanın iştigal konusu ve üyelik durumunu gösterir ibarenin onaylanmasıdır.

Eş Durum/Tayin Belgesine İlişkin İşlemler

 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan formda belirtilen firmanın Odamız faal üyesi olduğunun onaylandığı belgedir.

 • Uye.tobb.org.tr sisteminde 7/24 elektronik imzalı evrak hizmetinden yararlanabilmeniz için kullanıcı şifre alınması, bu şifre içinde;  Ortak ve Yetkililerin iletişim bilgilerinin TOBB sistemde kayıtlı olması gerekmektedir.

Bu sebeple bilgilerinizi güncellemek için üye iletişim formunu doldurarak Üye Hizmetleri birimine tesliminiz rica olur.

İletişim bilgileri güncellenen Üyelerimiz kaydını  https://uye.tobb.org.tr/organizasyon/firma-index.jsp adresinden oluşturabilir.

Yardımcı Kılavuz : https://uye.tobb.org.tr:30080/sites/default/files/TOBB_BS_UYE_FIRMA_KULLANICI_KLAVUZU.pdf

 

 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER