MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

TUR- AB 6 yapraklı TIR Karneleri son kullanıcı maliyeti

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) ile eşgüdümle yürütülen çalışmalar neticesinde, geniş kapsamlı bir projenin ilk aşaması olarak rekabetçi fiyat belirlenmesi konusunda mutabakata varılarak, Yeni bir TIR Karnesi modeli geliştirilmiş ve taşımacılarımızın kullanımına sunulmuştur.


TUR- AB 6 yapraklı TIR Karneleri son kullanıcı maliyeti

Avrupa kıtasında bulunan ülkelerle, sınırlı bir coğrafi bölgede taşımalarda TIR Karnesi (TUR- AB 6 yapraklı) son kullanıcı maliyeti azaltılmıştır.

TUR-AB 6 yapraklı TIR Karneleri aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde, 2020 YILI Ocak ayı ilk yarısı içinde kullanıma sunulacaktır.

  • a) TUR-AB 6 yapraklı TIR Karnesi, TIR Sistemine ,Kuruluş ve o ülkenin Gümrük Makamları tarafından usulüne uygun olarak kabul edilmiş taşıma şirketlerine; yalnızca aşağıda belirtilen sınırlı coğrafi bölgede gerçekleştirilen taşıma işlemleri için düzenlenebilir; Ülkemizden - Avrupa Birliği, EFTA ve Balkan ülkelerine, Avrupa Birliği, EFTA ve Balkan Ülkelerinden - ülkemize yönelik taşımalarda kullanılabilir.
  • b) Her bir ‘’ TUR-AB 6 yapraklı TIR Karnesinin’’ elektronik ön beyan işlemleri için TIREPD kullanılması zorunludur. TIREPD beyanı olmaksızın taşıma işlemi gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır.
  • c) Her bir ‘’ TUR-AB 6 yapraklı TIR Karnesinin’’ iadesine müteakip, taşımanın yukarıda (a) bendinde belirtilen coğrafi sınırlar çerçevesinde yapılıp yapılmadığı Odamızca sıkı bir biçimde kontrol edilecektir.
  • d) TUR-AB 6 yapraklı TIR Karnesinin’’ iadesi sonrasında (a)bendinde belirtilen coğrafi bölgede kullanımına uyulmadığı takdirde, kural dışı kullanılan her karne için normal 6 yapraklı TIR karnesi ücret farkı tahsil edilecektir. Tahsilat işlemi, Karne Hamili tarafından TUR-AB 6 yaprak ücreti ile normal 6 yaprak TIR karnesi ücretinin Birliğin ilgili hesabına yatırılması ve yatırılan dekontun bir örneğinin TIR Karnesine eklenmesi şekliyle gerçekleşecektir. Aynı ücret bu karnelerin iade edilemediği kayıp olduğu beyan edildiği durumlarda da geçerlidir. Ücret Farkı yatırmayan firmaya İlave TIR Karnesi verilmeyecektir.
  • e) Sınırlı coğrafi bölgede aynı taşıma için birden fazla TIR Karnesi kullanımında (Çift karne kullanımı) bu türden karneler birbirine zımbalanarak odamıza iade edilecektir.
  • f) TUR-AB 6 yapraklı TIR Karneleri için ASKTIRweb sisteminde (elektronik oramda) döviz bazında sabit bir son kullanıcı fiyatı belirlenmemiştir. (16,50 İsviçre Frangı) Ancak belirlenen fiyat TOBB tarafından elektronik ortamda günlük olarak güncellenerek (artma/azalma) T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru karşılığı “Türk Lirası’’ karşılığı bedelle satılacaktır.

Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER