MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)


Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) Hakkında Genel Bilgilendirme

15 Mart 2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında 7201 sayılı kanuna eklenen geçici madde (7101 sayılı kanunun 50.maddesi) doğrultusunda;

Elektronik Tebligat adreslerinin verilmesi için Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik tebligat adreslerini oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri;

  • İlgili kamu kurum veya kuruluşundan,
  • Mahallî idareler bakımından İçişleri Bakanlığından,
  • İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden,
  • İlgili kamuya ait ortaklıktan,
  • Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,
  • İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşundan,
  • Türkiye Noterler Birliğinden,
  • Türkiye Barolar Birliğinden,

İster hükmü getirilmiştir.

Bu nedenle tüzel kişiliklere oluşturulan adreslere ilişkin bilgiler tüzel kişiliğin bağlı bulunduğu Kurum, Kuruluş veya Birlik'ten talep edilir.  Online başvuru ve PTT Merkezlerine başvuru yapılamaz.

NOT: Ticaret Bakanlığının 14.01.2019 tarihli Önemli Bilgilendirmesi:

E-Tebligat Sürecinin İşleyişi : Tüzel Kişiler İçin PTT İle Ticaret Bakanlığı arasında MERSİS üzerinden oluşturulan bilgi paylaşımı neticesinde, PTT tarafından e-Tebligat oluşturma işlemleri yapılacaktır. Süreç bittikten sonra https://www.ticaret.gov.tr/duyurular  adresinde Adres Temini başlığı altında duyuru yapılacaktır. 

  • Tüzel Kişilerin bu aşamada Elektronik Tebligat İle İlgili Herhangi Bir Başvuru Yapması Gerekmemektedir.
  • İlgili duyuru yayınlandığı zaman tekrar bilgilendirileceksiniz

 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER