MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

TOBB'nin 29.11.2016 tarihli yazısı 12.12.2016 tarihinde yayınlandı


TOBB'nin 29.11.2016 tarihli yazısı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından TOBB'a gelen mühür fekki konulu ilgi yazıda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişinin, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlı para cezası ile cezalandırılacağının hüküm altına alındığı bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda, Bakanlıklarına intikal eden muhtelif olaylardan, emniyet veya jandarma birimlerince mühür kırılması veya bozulması ile ilgili tutanak tutulmasını müteakip en yakın gümrük idaresine bilgi verilmeden ya da gümrük idaresinden personel talep edilmeden, transit rejimi kapsamında eşya taşıyan ve gümrük mevzuatına göre mühürsüz sevk edilmesi mümkün olmayan araçların bu şekilde varış gümrük idarelerine gönderildiği, söz konusu tutanakların belli bir süre sonra kolluk kuvvetlerince varış gümrük idarelerine gönderilerek adli işlem başlatması yönünde bildirimlerde bulunulduğu, bu durumun gerek gümrük idareleri ve gerekse verilen yetkisizlik kararlarından dolayı Cumhuriyet Savcılıklarında gereksiz iş yoğunluğuna ve kamu kaynaklarının gereksiz kullanımına sebebiyet verdiği belirtilmektedir.
 
Aynı yazıda ayrıca kolluk kuvvetlerince tutulan tutanaklar ile sabit olan mühür fekki olaylarının tespiti yapan kolluk görevlileri tarafından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili maddeleri uyarınca olayın meydana geldiği yer Cumhuriyet Savcılığına ve aynı zamanda en yakın gümrük idaresine bildirilmesi ile gümrüklü eşya taşıyan taşıtların tahkikat evrakları ile birlikte en yakın gümrük idaresi tarafından gümrük mührü tatbik edilmek suretiyle ve gerekli durumlarda memur refakati eşliğinde işlem göreceği gümrük idaresine sevk edilmesi gerektiği bilgisi verilmektedir. Taşıyıcı firmalarımıza önemle duyurulur.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER