MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Dış Ticaret Mevzuat Değişiklikleri (07.05.2018 - 14.05.2018) 15.05.2018 tarihinde yayınlandı


Dış Ticaret Mevzuat Değişiklikleri (07.05.2018 - 14.05.2018)

Dış ticaret mevzuatında 07.05.2018 - 14.05.2018 tarihleri arasında yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

 

              Yeni Eklenenler:

              13.05.2018

1) Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180513-14.htm

Bir veya birden fazla biyosidal ürünle işlenmiş eşyaların piyasaya arzına, piyasada bulundurulmasına, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, piyasa gözetimi ve denetimi ile işlenmiş eşyalarla ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasların belirlemesi hk.

 

12.05.2018

1) Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180512-4.htm

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Motorlu Taşıtlara Ait Uygulama Genel Tebliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (II/Ç - İhraç Kayıtlı Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini ve II- İstisnalar ve Vergi İndirimi başlık bölümlerinde değişiklik yapıldı; F- Bazı Taşıtların İmalinde Kullanılan (IV) Sayılı Listedeki Mallar İçin Ödenen Ötv’nin İadesi kısmı eklendi).

 

09.05.2018

1) Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2018/11658

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180509-1.pdf

2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listeye yapılan ekleme ile; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerde KDV %1'dir.

 

2) İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2018/11692

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180509-4.pdf

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Bosna ve Hersek menşeli 1101 GTİP nolu Buğday unu ve mahlut unu, 1512 GTİP nolu Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları ve 1702 GTİP nolu şekerlerde (Kimyaca saf fruktoz, Kimyaca saf maltoz hariç) gümrük vergisi oranları değişikliği yürürlük tarihi 1/7/2018 olarak değiştirildi.

 

Üyelerimize duyurulur.

 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER