MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Hakkında 06.01.2020 tarihinde yayınlandı


Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Hakkında

T.C. Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; Bakanlığımızca, atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlemesi amacıyla hazırlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı R.G. ‘ de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Mezkûr yönetmelikte; MADDE 5- (1/d); "Atık yağlar, yetkilendirilmiş kuruluşlarca toplanır ve taşınır. Yetkilendirilmiş kuruluş, kendisine ait lisanslı atık taşıma araçları bulunan atık üreticileri ve/veya rafinasyon tesisleriyle atık yağların taşınması amacıyla iş birliği yapabilir".

MADDE 8 - (1) Atık yağ üreticileri; "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3'te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür". (2) "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3'te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür".

Motor yağı değişimi yapılan işletmeler: GEÇİCİ MADDE 2- (1) "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/1/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür". Hükümlerinin bulunduğu belirtilmektedir.

Atık yağlara ilişkin atık kodları ve atık yağ grupları yönetmeliğin EK-1' inde detaylı olarak verilmekte olduğu ayrıca ifade edilmektedir.

 

Üyelerimize duyurulur.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER