MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Atık Beyanları Hakkında 21.01.2020 tarihinde yayınlandı

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 9. Maddesi 1. Fıkrası "ğ" bendinde de, atık üreticisi atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlü kılınmıştır.


Atık Beyanları Hakkında

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliğinin 8. maddesinde tehlikesiz atık üreticilerinin yükümlülükleri verilmekte olup, aynı maddenin birinci fıkrasının "ç" bendinde
tehlikesiz atık üreticilerinin beyan yükümlülüğü yer almaktadır. Söz konusu hükmün uygulanması ise Tebliğin 15. maddesinin birinci fıkrasının "a" bendi uyarınca 01.01.2015 tarihinde başlamıştır.

Bilindiği üzere beyan işlemleri bir önceki yılın atık verilerine göre yapılmakta olup, 2019 yılı atık beyanı da 01.01.2020 - 31.03.2020 tarihleri arasında Bakanlığımız Entegre
Çevre Bilgi Sistemi üzerinden (http://ecbs.cevre.gov.tr) gerçekleştirilecektir.
 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER