MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

13.05.2019 - 20.05.2019 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri 24.05.2019 tarihinde yayınlandı

Dış Ticaret Mevzuatı'nda, 13.05.2019 - 20.05.2019 tarihleri arasında yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


13.05.2019 - 20.05.2019 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri

Yeni Eklenenler

 

18.05.2019

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)

Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar hk.

 

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinin faaliyet alanlarına, çalışma usul ve esaslarına, gelir kaynaklarına, giderlerine, bütçesine, idari ve mali işlemlerine ilişkin usul ve esaslar hk.

 

16.05.2019

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 37)

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

 

15.05.2019

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111)

Yurt dışından cep telefonu getirme süresi 3 yıla çıkarıldı; posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avroyu geçmeyen eşyada gümrük vergisi muafiyeti kaldırıldı; bedeli gönderi başına 150 Avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanındı; kıymeti 1.500 Avroyu geçmemek şartıyla, posta ve hızlı kargo taşımacılığı ile gelen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için %8 olarak alınan maktu vergi sıfırlandı; ihracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini Bakanlığın artırma yetkisi beş katından on katına çıkarıldı.

 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 36)

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu başlıklı 4/A maddesi eklenmiştir.

 

10.05.2019

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 1, 3, 6, 11 ve 38 inci Maddelerine İlişkin Olarak 12 Ekim 2017 Tarihinde Kabul Edilen Değişikliklerin 3 Şubat 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 1, 3, 6, 11 ve 38 inci maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Tarifler, Uygulama, Kefil Kuruluşların Sorumlulukları, Yolsuzluklar).

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşınmasına Mütedair Anlaşmanın Uygulama Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1060)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşınmasına Mütedair Anlaşmanın Uygulama Protokolü hk.


Üyelerimize duyurulur.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER