ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET ŞUBE KAYIT ve TESCİLLERİNDE İSTENEN EVRAKLAR
   
1. Şirketin Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğundaki Dosyasında bulunan tüm evraklardan (1'er Adet Onaylı Suret)
  • Ana Sözleşme
  • Kararlar (Varsa Tadil Tasarıları)
  • Anonim Şirket ise Genel Kurul Toplantı Tutanakları, Hazirun Cetvelleri
  • Ticaret Sicil Gazeteleri

NOT : Açılacak olan şubenin:

  • Merkezi Mersin ise yukarıda getirilmesi gereken evraklar merkez sicil dosyasında mevcut olduğundan sadece 55.madde belgesinin ibraz edilmesi yeterlidir.
  • Merkezi başka bir sicil memurluğunda ise;

ilk şube tescili için yukarıda yazılı tüm evraklardan tasdikli 1 suret,

daha önceden memurluğumuzda faal şube tescili var ise 2. ve diğer şube tescilleri için yukarıda yazılı belgelerin yeniden verilmesi gerekmemektedir. Bu tarihten sonra yapılan değişikliklere ait evraklardan tasdikli 1 suretin hazırlanması yeterlidir.

 
  2. Şirketin Merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu tarafından verilecek Ticaret Sicili Tüzüğünün 55. Maddesine göre belge.    
  3. Tescil işleminin gerçekleşmesi için karara şube yetkililerinin TC KİMLIK NUMARALARI ve İKAMETGAH bilgilerinin kesinlikle yazılması gerekmektedir.    
  4. İşyeri kira ise Kira Kontratı veya Mülk ise Tapu Belgesi Fotokopisi (1 Adet)    
  5. Şube temsilcilerinin şube açma kararına göre alınacak imza beyannamesi (2 Adet Noter Onaylı)    
6. Şube Açma Kararı (3 Adet Noter Onaylı)
7. Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi
8. Kuruluş Formları
9. MERSİS Başvurusu

 

---