ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ve BİLDİRİM FORMLARI
   
1. Oda kayıt beyannamesi, taahhütname, hükmi şahıs dilekçesi  
  2. Şirket Kuruluş Bildirim Formu (3 Adet)

NOT:
:
Eğer Şirkette yabancı sermaye var ise formlar ve evrak fotokopileri 4 adet tanzim edilecektir.
:
Şirket müdürü tarafından imzalanıp, formlar doldurulacaktır.
: Yabancı uyruklu ortak var ise 2 adet tercüme edilmiş noter tasdikli pasaport sureti
:
Vekaletname imzalanıyorsa Vekaletname eklenecektir.

   
  3. Ana Sözleşme (5 Adet Noter Onaylı ve Aslı)  
 

Not: Şirket Kuruluş İşlemleri Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden yapılacaktır.

 
  4. Ana Sözleşme Fotokopisi (3 Adet)    
5. Ana Sözleşmeye göre İmza Unvan Beyannamesi (2 Adet)  
  6. Rekabet Kurumu hesabına yatırılan banka dekontu (%004)

Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki 80000011 Nolu Hesap
(IBAN NO: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11)

   
  7. İşyeri kira ise Kira Kontratı, Mülk ise Tapu Belgesi Fotokopisi (1 Adet)    
  8. Serbest Bölgede kurulacak şirketler için "Serbest Bölge İzin Yazısı"    

 

---