ŞAHIS KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
   
1. Şahıs müracaat esnasında nüfus cüzdanı ve Vergi Levhası aslını bulundurması gerekmektedir.    
2. Hakiki Şahıs Dilekçesi (1 Adet)  
3. Oda Kayıt Beyannamesi  (1 Adet)  
  4. Taahhütname (1 Adet)  
  5. İmza Beyannamesi Aslı (2 Adet)  

NOT:

---