LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI  TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
   
1. Sermaye Artırımı Kararı (2 Adet Noter onaylı)    
2. Sermaye Artırımı Tadil Tasarısı (2 Adet)    
3. Önceki sermayenin ödendiğine dair mali müşavir raporu (1 Adet Asıl veya Noter onaylısı)

NOT: Kârın sermayeye eklenmesi veya amortismana tabi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonu ortaya çıkan tutarın sermayeye eklenmesi vb var ise bunlarla ilgili mali müşavir raporları da eklenecektir.

   
4. Raporları hazırlayan Mali Müşavir Oda Faaliyet Belgesi    
5. Ticaret Sicili Memurluğu'na dilekçe (1 Adet) Boş Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız...  
6. Rekabet Kurumu hesabına yatırılan banka dekontu (%004)
    (Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi - 80000011 Nolu Hesap)
    IBAN No: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11
   

 

---